Nowy raport Komisji Europejskiej o rynku telekomunikacyjnym

Publikacja: 22.07.2014 13:31

Nowy raport Komisji Europejskiej o rynku telekomunikacyjnym

Foto: rpkom.pl

Komisja Europejska opublikowała dziś nowe, 18. z rzędu (dotyczy lat 2012-2013) sprawozdanie ze stanu rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w Unii Europejskiej.

Główne wnioski ze sprawozdania:

* w 2013 r. przychody sektora spadły, ale zaczyna się zwiększać poziom inwestycji; dane za 2013 rok zaprezentowano przy tym dla części rynków;

* w coraz mniejszym stopniu korzystamy z tradycyjnych usług telefonicznych, wzrasta natomiast popularność usług telefonii internetowej (VoIP).

* w szybkim tempie zwiększa się natężenie przesyłu danych.

* ceny rozmów telefonicznych i transmisji danych w telefonii komórkowej w UE są wyższe niż w USA, ale w USA w większym stopniu korzysta się z telefonów komórkowych, co daje wyższy „średni przychód na użytkownika”.

* opóźnienia w przydzielaniu pasma 800 MHz sprawiły, że spadło tempo wdrażania łączności komórkowej w sieci 4G; jedynie Dania, Niemcy, Łotwa i Malta osiągnęły wyznaczony na 2012 r. cel dotyczący zezwoleń na użytkowanie określonych zakresów częstotliwości. 21 państw członkowskich ostatecznie osiągnęło ten cel w 2013 r..

* na uzyskanie zezwolenia na wdrożenie sieci działającej w nowych zakresach częstotliwości potrzeba od kilku dni do kilku lat – w zależności od tego, w którym kraju Unii tworzona jest dana sieć. Większość organów w dalszym ciągu nie dopuszcza możliwości elektronicznego składania wniosków.

* Polska jest wśród państw, w których stwierdzono rozproszenie, skomplikowanie i utrudnienia w dostępie do pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej; inne państwa, których dotyczy ta ocena to Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Francja, Luksemburg i Malta;

* wysokość opłat hurtowych za przenoszenie numerów, tj. koszt ponoszony przez konkurenta z tytułu przeniesienia do jego sieci numeru abonenta, różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich.

Sprawozdanie można znaleźć tutaj.

KE przedstawiła też postęp (w proc.,nie w w punktach proc.) w budowie sieci ostatniej mili dla poszczególnych segmentów rynku. W przypadku Polski największy postęp zanotowano w penetracji usługami stacjonarnego Internetu o prędkości od 30 Mb/s i 100 Mb/s, ale też baza dla porównania była niska.

Komisja Europejska opublikowała dziś nowe, 18. z rzędu (dotyczy lat 2012-2013) sprawozdanie ze stanu rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w Unii Europejskiej.

Główne wnioski ze sprawozdania:

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości