Czy Kraków jest na bakier z zapisami megaustawy?

Gród Kraka z jednej strony ma ambicję, aby stać się miastem inteligentnym, a z drugiej planuje wprowadzić niekorzystne dla operatorów telekomunikacyjnych zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.

Publikacja: 29.06.2021 00:14

Kraków chce być smart city, ale tego nie da się zrobić bez infrastruktury telekomunikacyjnej

Kraków chce być smart city, ale tego nie da się zrobić bez infrastruktury telekomunikacyjnej

Foto: Daniel Jędzura/shutterstock

Tymczasem bez dostępu do szerokopasmowego internetu, z którego korzystają mieszkańcy, idea smart city pozostanie tylko na papierze. W strategii „Tu chcę żyć. Kraków 2030” w aspekcie inteligentnego miasta możemy przeczytać m.in., że:

1) „…inicjatorami zmian w mieście powinni być mieszkańcy, którzy, dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście”;

2) „…miasto inteligentne daje swoim mieszkańcom przyjazne miejsce do życia, w szczególności przez zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych (w tym usług świadczonych online)”;

3) „miasto powinno posiadać zintegrowany i bezpieczny system transportowy, wykorzystujący rozwiązania sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Technologie tak, ale…

Urzędnicy, co oczywiste, zakładają więc użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych przy transformacji Krakowa w smart city oraz w dalszym jego funkcjonowaniu. Tyle że, jak wskazują eksperci z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także prawnicy, jednocześnie Urząd Miasta Krakowa zamierza wprowadzić niekorzystne dla telekomów zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. Proponowane plany mają ograniczać możliwość budowania infrastruktury telekomunikacyjnej we wskazanych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa obszarach (osiedla i inwestycje, takie jak: Morelowa, Osiedle Podwawelskie, Siewna). Eksperci podkreślają, że proponowane zapisy są niezgodne z przepisami zawartymi w megaustawie telekomunikacyjnej i okoliczności te będą skutkowały wstrzymaniem rozwoju technologicznego miasta, wbrew deklaracjom wpisanym w strategii „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

– Do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od dłuższego czasu docierają sygnały o tym, że zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Krakowa są sprzeczne z przepisami i założeniami megaustawy z 2019 r. Jako reprezentant podmiotów odpowiedzialnych za cyfrową transformację gospodarki i modernizacji państwa postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie i zgłosić swoje uwagi do planu przedłożonego do konsultacji. Plan jest obciążony wadą prawną niezgodności z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 r., a w szczególności z art. 46 ust. 1 i ust. 1a (dodanym na mocy ostatniej nowelizacji z 2019 r.) tejże ustawy. Nie powinien więc obowiązywać w takim kształcie – mówi Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). – Wdrożenie wspomnianego projektu nie tylko przełoży się na problemy z dostępem do łączności bezprzewodowej wśród mieszkańców nowych osiedli, w tym np. do numerów alarmowych, ale istnieje też ryzyko utrudnień dla Krakowa i okolic, spowodowanych obciążeniem istniejącej już infrastruktury. Może to też znacznie oddalić Kraków od zakładanej wizji inteligentnego, nowoczesnego miasta, z rozwiniętą infrastrukturą 5G – przestrzega prezes PIIT.

Wbrew przepisom?

Z kolei prawnicy z krakowskiej Kancelarii Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p. podkreślają, że art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wskazuje, że miejski plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Tymczasem, jak wskazują, „proponowane w konsultowanym planie (dotyczy inwestycji Morelowa – red.) rozwiązania są niedopuszczalne, bowiem w praktyce uniemożliwiają lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie objętym planem, pomimo że takie inwestycje są zgodne z przepisami prawa. Zwracamy uwagę, że wprowadzone zakazy mają charakter zakazów bezpośrednich (§ 7 ust. 13 pkt 1), jak i tak samo niedopuszczalnych zakazów pośrednich (§ 7 ust. 13 pkt 2 i 3)”.

I jak dalej dodają w swej analizie: „Nie ma żadnego uzasadnienia, aby na terenie mpzp w całości wyłączyć możliwość lokalizacji wolnostojących inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Tego typu inwestycje, czyli w praktyce wolnostojące maszty antenowe lub wieże, są niezbędne do prawidłowego pokrycia zasięgiem określonego terenu, co przy istniejącej zabudowie omawianego obszaru mpzp jest z technicznego punktu widzenia niezbędne. Ponadto należy zwrócić uwagę na nieprawidłową nomenklaturę, bowiem ani w języku prawnym, ani w prawniczym czy technicznym nie istnieje pojęcie wolnostojącej inwestycji”. Analogiczne uwagi prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p. przedstawiają odnośnie do Osiedla Podwawelskiego i inwestycji Siewna.

Dialog nie zaszkodzi

Czy nowe krakowskie osiedla i inwestycje mogą więc pozostać bez zasięgu wskutek zapisów zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego przygotowanych przez Urząd Miasta Krakowa? Niekoniecznie. – Po ostatnich spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych widzimy jednak otwartość na współpracę i nastawienie na mądry rozwój nowoczesnej infrastruktury. Ze swojej strony deklarujemy pełne wsparcie i udział w konstruktywnym dialogu, pozwalającym na wypracowanie rozwiązań dobrych dla klienta końcowego i budujących pozycję lokalnej społeczności – mówi Andrzej Dulka.

Tymczasem bez dostępu do szerokopasmowego internetu, z którego korzystają mieszkańcy, idea smart city pozostanie tylko na papierze. W strategii „Tu chcę żyć. Kraków 2030” w aspekcie inteligentnego miasta możemy przeczytać m.in., że:

1) „…inicjatorami zmian w mieście powinni być mieszkańcy, którzy, dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście”;

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej