Zabudżetowane na 2011 r. wydatki inwestycyjne Polkomtela, operatora sieci Plus, wyniosły 1,05 mld zł – podało w prospekcie emisyjnym Eileme 2, wehikuł, który wyemitował obligacje w euro i dolarach o wykupie gwarantowanym przez Polkomtel.

W kolejnych latach, dzięki współpracy z LTE Group (tak w prospekcie określana jest grupa firm należących do wehikułu Litenite, kontrolującego 66 proc. akcji giełdowego NFI Midas oraz zależne od niego: Aero 2, Mobyland i CenterNet) telekom spodziewa się ograniczenia wydatków do 850-900 mln zł rocznie w krótkim lub średnim terminie – czytamy w prospekcie.

Do końca września 2011 r. łączne wydatki inwestycyjne Polkomtela wyniosły blisko 744 mln zł, z czego 330,6 mln zł pochłonęły inwestycyjne w sieć. W tej puli największą cześć stanowiły nakłady na sieć dostępową (223,6 mln zł).

W całym 2011 r. (dane z raportu rocznego), Polkomtel poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 997,6 mln zł.