[b]Komenda Główna Policji[/b] szuka firmy, która zbuduje system telekomunikacyjny, umożliwiający włączenie terenowych jednostek do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112).

W ramach zlecenia wykonawca będzie musiał zaprojektować, uruchomić oraz obsługiwać rozwiązanie. Zamawiający stawia duże wymagania. Wykonawca musi posiadać środki finansowe (lub zdolność kredytową) na poziomie 15 mln zł oraz referencje na dostawy sprzętu za 25 mln zł (w ciągu ostatnich trzech lat). Na dodatkowe punkty może też liczyć firma, która w ciągu ostatnich trzech latach realizowała umowy na [i]wdrożenia rozproszonego systemu telefonicznego IP minimum 200 lokalizacji wraz z wdrożeniem obejmującym minimum 3 tys. telefonów IP[/i] oraz serwisował sieć LAN a wartość tych usług wyniosła minimum 10 mln zł.

Wadium, które muszą wnieść firmy zainteresowanie realizacją projektu, wynosi 0,5 mln zł co pozwala szacować wartość całego zamówienia na 15 mln zł. Policja zastrzega sobie, że wybór zwycięscy przetargu odbędzie się w drodze aukcji elektronicznej (organizowanej przy wsparciu [b]Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych[/b]. Przystąpić do niej będą mogły wszystkie podmioty, których oferty nie zostaną odrzucone. Termin składania ofert upływa 22 listopada.