Wczoraj Rada Unii Europejskiej (zgromadzenie ministrów państw członkowskich) przyjęła konkluzję odnośnie zasad neutralności technologicznej i usługowej w sieciach telekomunikacyjnych. Promocja jasnych i przejrzystych informacji o cenach i jakości usług, to jedna z niewielu precyzyjnie sformułowanych wniosków, jakie padają w tym dokumencie.

Rada teoretycznie czyni z zasady neutralności sieciowej pryncypium, jakiego winny przestrzegać państwa członkowskie, ale nie do końca jest jasne, jak wyobraża sobie tę zasadę: ortodoksyjnie, czy elastycznie. Nie jest też do końca jasne, czy Rada widzi możliwość różnicowania jakości usług dostępowych i ich cen, oferowania dostępu typu premium do wybranych usług opartych an transmisji danych, jak wyobraża sobie promocję inwestycji i realizację założeń Agendy Cyfrowej 2020 (o czym również jest mowa w konkluzji) przy ścisłym przestrzeganiu zasady neutralności sieciowej. Wydaje się jednak, że Rada nie ma takiego planu i jest gotowa podejść do sprawy pragmatycznie.

Rada wezwała państwa członkowskie, jak również BEREC (organizację narodowych regulatorów) do monitorowania rynku i ewentualnych problemów związanych z przestrzeganiem zasady neutralności sieciowej.