DYSKUSJA RPKOM: Regulacyjne wyzwania 2014 – Głos ORANGE Polska

Publikacja: 30.01.2014 15:59

W trwającym projekcie DYSKUSJA RPKOM: Regulacyjne wyzwania 2014 głos zabrał właśnie ORANGE Polska. Poniżej przedstawiamy opinię przedstawiciela spółki.

Marta BrzozaDyrektor Współpracy Regulacyjnej Orange Polska.

Polityka regulacyjna weszła w fazę wspierania jakości usług i zapewnienia klientom możliwości szerszego wyboru oferty, konkurencyjnej na poziomie świadczenia usług oraz ich jakości. W naszej ocenie działania regulatora powinny iść w kierunku odciążania operatorów ze zbyt licznych obowiązków oraz wprowadzania dla nich ułatwień. Wszystko po to, aby wspólny cel, czyli podnoszenie satysfakcji klientów, mógł być zrealizowany.

Najważniejszym wyzwaniem regulacyjnym jest zapewnienie warunków dla inwestycji podnoszących jakość infrastruktury na poziomie wskazanym w Narodowym Planie Szerokopasmowym, szczególnie w kwestii dostępności usług szerokopasmowych NGA. Według założeń rządowych, większość inwestycji pochodzić będzie z sektora prywatnego, dlatego istotne jest, aby regulacje rynkowe na kolejne lata wspierały maksymalizację i optymalizację nakładów inwestycyjnych operatorów. To oni stanowią siłę napędową sektora. Biorąc pod uwagę obecną dostępność usług o szybkości minimum 30 Mb/s oraz 100 Mb/s, przed całym rynkiem stoi ambitne zadanie. Szczególnie istotna jest aktywizacja inwestycji w sieci stacjonarne w technologii FTTH, których dostępność w 2020 roku powinna wynosić 50 proc. Obecnie w skali całego kraju pozostaje ona niewielka.

Ważne jest także realne usprawnienie procedur administracyjnych. Pomimo wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (2010) i jej znowelizowania (2012) proces inwestycyjny nie uległ znaczącemu skróceniu i uproszczeniu. Obok przepisów  proinwestycyjnych, takich jak ustawa o korytarzach przesyłowych, czy założenia kodeksu budowlano-urbanistycznego, pojawiają się inne, które utrudniają inwestycje np. ustawa krajobrazowa. Proces inwestycyjny jest długotrwały, dlatego ramy prawne powinny być przejrzyste, trwałe, przewidywalne i wolne od uznaniowości. Zmniejszanie barier ma również istotne znaczenie w kontekście aukcji LTE i wymagań inwestycyjnych z nią związanych. Rozwój sieci szczególnie w tzw. białych plamach będzie wymagał dużego wysiłku inwestycyjnego.

Kolejnym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym w 2014 r. dla większości operatorów, ale także i dla UKE, będzie wdrożenie systemu pomiaru wskaźników jakości usług. Po etapie ustalania Memorandum zasad i sposobów pomiaru, nadszedł czas wdrożenia tych rozwiązań. Przed nami praca nad stworzeniem transparentnego dla wszystkich stron modelu realizacji  pomiarów. Będzie to wymagać współpracy UKE i innych uczestników rynku. Do regulatora należeć będzie także nadzór nad wdrażaniem przez operatorów postanowień raportu. Celem jest jak najlepsze informowanie klientów o jakości usług telekomunikacyjnych poprzez uzyskanie porównywalnych danych od wszystkich operatorów.

Poważną bolączką dla wielu operatorów, która ogranicza możliwość przygotowania bardziej atrakcyjnej oferty dla klientów są nadużycia, w tym tzw. generowanie sztucznego ruchu. Obecne przepisy nie są wystarczająco skuteczne w ich zwalczaniu, a straty operatorów i presja na ograniczanie oferty detalicznej wciąż są znaczne. Aneks antyfraudowy zaproponowany przez UKE jest krokiem we właściwą stronę, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Niezbędna jest intensyfikacja współpracy UKE, MAiC i operatorów w zwalczaniu nadużyć oraz doprowadzeniu do zmian w Prawie telekomunikacyjnym, pozwalających na realne wyeliminowanie takich praktyk.

Głównym wyzwaniem na poziomie europejskim będą oczywiście prace nad projektem Rozporządzenia o Jednolitym Rynku Telekomunikacyjnym. Choć wydaje się już pewne, że rozporządzenie nie zostanie przyjęte w kończącej się kadencji organów Unii Europejskiej to należy założyć, że zarówno Komisja jak i Parlament Europejski wrócą do sprawy tuż po wyborach. Projektodawcy, a także inni decydenci, powinni włożyć szczególnie dużo wysiłku w przygotowanie regulacji, które faktycznie pozwolą uczynić europejski rynek telekomunikacyjny bardziej konkurencyjnym w skali globalnej.

(Czcionka pogrubiona od redakcji)

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu