– Korzystanie z sieci operatorów telekomunikacyjnych powinno podlegać opłatom za wygenerowany ruch – powiedział na konferencji w Montpellier [b]Stephene Richard[/b], prezes zarządu [b]France Telecom[/b], do którego należy m.in. [b]Telekomunikacja Polska[/b]. Taką informację podał internetowy serwis [i]TheConnexion[/i].

Zdaniem Stephane’a Richard, firmy które powodują wzrost obciążenia sieci transmisji danych, winny partycypować w kosztach ich rozbudowy. Wymienił takie firmy, jak G[b]ogle, YouTube[/b], czy [b]Facebook[/b]. Zwrócił uwagę, że marża operatorów telekomunikacyjnych wynosi średnio 10 proc., marże czołowych dostawców treści: 33 proc., ale oni nie ponoszą żadnych kosztów budowy i utrzymania infrastruktury, jaka jest niezbędna do dostarczania ich usług. Stephena Richard wspomniał o konieczności utworzenia centralnego systemu bilingowego, który monitorowałby ruch generowany przez serwisy i aplikacje internetowe. Koncepcja ma charakter ogólny, wiec żadne szczegóły na temat modelu biznesowego nie padły.

Dzisiaj brak przykładów obciążania dostawców treści opłatami na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, chociaż istnieją przykłady partnerstwa polegającego na podziale wpływów ze świadczenia usług informacyjno-rozrykowych dla abonentów danego operatora. Operatorzy czerpią również od dostawców treści przychody z usług dostarczania ich treści (serwery cache, usługi w sieciach CDN itp)