Komisja Europejska rozpoczęła zbieranie opinii rynku w nieformalnym badaniu polityki Google na rynku systemów operacyjnych do urządzeń mobilnych w domniemaniu licencjonowania poniżej kosztów i ograniczaniu konkurencji poprzez preinstalację swoich aplikacji – informuje Financial Times.

Według brytyjskiego dziennika Komisja wystąpił do producentów telefonów i oprogramowania z kwestionariuszem, który ma dostarczyć rynkowych opinii na temat praktyk Google’a. Badania Komisji idą w kierunku stwierdzenia, czy polityka Google nie ma charakteru dumpingu, skoro udostępnia on licencje na system operacyjny producentom telefonów za darmo? Czy nie nakłania on producentów do rezygnacji bądź opóźniania premier telefonów wyposażonych w konkurencyjne systemy operacyjne? I czy nie ogranicza konkurencji, preinstalując razem z systemem Android różnych aplikacji własnej produkcji.

Na postępowanie Google’a poskarżyły się formalnie m.in. Oracle, Nokia, czy Microsoft, który stara się zdobyć udział w rynku dla własnego mobilnego systemu Windows. Według IDC w I kwartale bieżącego roku producenci wypuścili na rynek telefony, z których 75 proc. pracuje pod kontrolą Androida, 17 proc. pod kontrolą iOS, po ok. 3 proc. pod kontrolą Windowsa i Blackberry OS.

Postępowanie Komisji nie ma na razie „działań w sprawie”. Komisja zbiera dopiero przesłanki do wszczęcia oficjalnego postępowania.