Blisko 3 mln zł trafi z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do 17 instytucji, które bedą prowadzić projekty na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego w MAiC roztrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Na konkurs wypłynęły 143 oferty. Komisja konkursowa wskazała 17 projektów, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego. Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 2 969 787,53 zł. Największe dofiansowanie w kwocie blisko 571 tys. zł pozyskał projekt Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Na liście firm, które otrzymaja dotację są też m.in. Polski Oddział Głuchych oddział w Łodzi, Fundacja Panoptykon czy Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”.