– Udało nam się wypełnić ostatni biały punkt na mapie partnerów. Polska to szczególnie interesujący, stabilny rynek z silną dynamiką wzrostu gospodarczego. Wiele niemieckich i europejskich spółek zależnych w Polsce będzie mogło teraz korzystać ze wsparcia na miejscu ­-  stwierdził Konstantin Kruse, Head of Sales International w Innovaphone.

Niemiecka spółka działa od 1997 r. Produkuje systemy telefonii IP, obsługujące interfejs oparte na zbiezności H.323 i SIP. Innovaphone to jeden z największych europejskich dostawców central telefonicznych i bramek IP.

Polski Kontel-Telecom w portfolio dystrybuowanych produktów ma m.in. markiPlantronics, Altec Lansing, Konftel, Ascom Wireless, ITS, Topex, Polycom, Contec, Krone, AC&E, Depaepe, Audio Codes, Sagem Interstar, Cardo Systems, VoIPVoice, Rittal, Aethra, Zoom, RTX Dualphone.