[b]Komisja Europejska[/b] skierowała wczoraj do Parlamentu i Rady Europy [link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/_document_storage/legislation/rspp/rspp_proposal_en.pdf]projekt regulacji[/link] (decyzji), której celem jest zagospodarowanie częstotliwości radiowych na użytek bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych. Komisja chce, aby kraje członkowskie do 2012 r. udzieliły operatorom licencji na już zharmonizowane na poziomie europejskim (a dzisiaj jeszcze nie w pełni wykorzystywane) częstotliwości: 900/1800 MHz, 2,5-2,6 GHz, 3,4-3,8 GHz. Częstotliwości tzw. dywidendy cyfrowej (800 MHz) miałyby zostać otwarte dla operatorów telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2013 r.

W Polsce wymienione wyżej częstotliwości już znajdują się w dyspozycji [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b], który przygotowuje się do przydzielenia ich operatorom, albo stanowią przedmiot negocjacji UKE z [b]Wojskowym Biurem Zarządzania Częstotliwościami[/b], na temat ich udostępnienia do zastosowań cywilnych.

Dla ochrony rynkowej konkurencji Komisja chce umożliwić ograniczanie akumulacji zasobów radiowych (zwłaszcza w zakresach poniżej 1 GH) przez pojedynczych operatorów. Jednocześnie Komisja powtórzyła postulat o efektwyne zarządzania spektrum, którego efektem ma być promocja współużytkowania zakresów radiowych przez operatorów, jak również możliwość odsprzedaży praw do częstotliwości. Komisja proponuje również przeprowadzenie szczegółowej inwentryzacji zasobów radiowych, z jakich obecnie korzysta rynek oraz przeprowadzenie symulacji, jakie zasoby radiowe będą dostępne w przyszłości.

Jak podaje Komisja sektor telekomunikacyjny, który bazuje na wykorzystaniu częstotliwości radiowych generuje co roku 250 mld euro, czyli 2-2,5 proc. PKB Unii Europejskiej.