Takie [link=http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html]szacunki podała dzisiaj OECD w aktualizacji statystyk szerokopasmowego dostępu na świecie[/link]. Według tych statystyk w okresie 2008-2009 penetracja internetu w Polsce (liczona na głowę obywateli) zwiększyła się o 1,64 punktu procentowego i wyniosła 12,1 proc. Skala wzrostu penetracji dała Polsce 10 miejsce w rankingu 30 krajów. Pod względem penetracji usług pozycja naszego kraju wypada znacznie słabiej – plasuje się on na 27 miejscu (na 31 krajów). Według danych OECD na koniec 2009 r. w Polsce było 4,620 mln abonentów usług szerokopasmowych.

Średni wzrost penetracji usługami szerokopasmowymi wyniósł dla krajów OECD 1,47 pkt. proc. Największy wzrost zanotowała Grecja – 3,63 pkt. proc., a najmniejszy Słowacja – 0,14 pkt.proc. Czechy natomiast zanotowały spadek penetracji o 4,11 pkt. proc.

Największym rynkiem szerokopasmowym na świecie na koniec ubiegłego roku były Stany Zjednoczone z 81 mln abonentów. Polska była 14 pod względem wielkości rynkiem pośród krajów OECD. Najwyższa penetracja na 100 obywateli zanotowana została w Holandii i Danii – po 37 proc.

Opublikowane dzisiaj statystyki OECD zostały aktualizowane na grudzień 2009 r. głównie pod względem liczby abonentów i penetracji usług szerokopasmowych. Jako źródło informacji dla polskiego rynku OECD podaje „polski rząd”. Dane OECD dla naszego kraju zbieżne są z szacunkami, jaki podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dla porównania, wedle szacunków Telekomunikacji Polskiej na koniec 2009 r. w Polsce było ponad 6 mln łączy szerokopasmowych. Ani TP, ani UKE, ani OECD nie uwzględniają w swoich statystykach usług mobilnego dostępu do internetu.