Orange Spain oraz należące do TeliiSonery Yoigo zdobyły bloki częstotliwości w zakresach odpowiednio: 900 MHz i 1800 MHz w limitowanej procedurze aukcyjnej, z której wyłączeni zostali ich potężniejsi konkurenci: Telefonica oraz Vodafone Spain.

Orange i Yoigo zapłacą za rezerwację 168 mln euro, która to suma została ustalona na sztywno. Operatorzy licytowali wysokość inwestycji w sieć telekomunikacyjną na wylicytowanych zasobach. I tak Orange zobowiązał się zainwestować 431 mln euro w rozwój sieci na częstotliwości 900 MHz, a Yoigo 300 mln euro w rozwój sieci na 1800 MHz. Wbrew nadziejom, poza tymi dwoma, do aukcji nie przystąpił żaden inny operator.

Telefonica i Vodafone Spain zostały wyeliminowane z aukcji ponieważ hiszpański regulator chciał wyrównać siły przed spodziewaną na najbliższe 1-2 tyg. otwarcia znacznie większego postępowania na częstotliwości 800 MHz, 900 MHz i 2600 MHz.

Łącznie Hiszpania spodziewa się pozyskać 1,5-2 mld euro ze sprzedaży częstotliwości radiowych w tym roku.