75 proc. globalnej populacji (mierzonej liczbą gospodarstw domowych) ma dostęp do usług telewizyjnych, ale tylko 25 proc. dysponuje dostępem do internetu – podali przedstawiciele International Telecommunication Union w raporcie World Telecommunication/ICT Development Report 2010 opublikowanym na konferencji w Hajderabardzie. W krajach rozwijających się penetracja internetem jest jeszcze niższa i nie przekracza 12 proc. gospodarstw domowych. Celem ITU jest doprowadzenie penetracji internetu do poziomu 50 proc. w ciągu najbliższych 5 lat.

Według przedstawicieli ITU rządy krajów zwłaszcza rozwijających się powinny podjąć takie kroki, jak efektywne licencjonowanie pasma radiowego do rozwoju mobilonych sieci telekomunikacyjnych i promowanie rozwoju stacjonarnych sieci dostępowych. ITU wraca również uwagę na niedostatek elektronicznych treści dostępnych w innym języku niż angielski. Ten dominuje w sieci, choć rozumie go tylko 15 proc. globalnej populacji.