Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zaktualizowany wykaz miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili)

Nowy wykaz dostępny jest na razie w formie plików do pobrania (wyszukiwarka zostanie uruchomiona w najbliższym czasie). Wykaz zawiera miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30 proc..

Przy aktualizacji UKE uwzględniło 90 zatwierdzonych projektów z ostatniego (zeszłorocznego) naboru wniosków 8.4 PO IG, które będą realizowane w 1320 miejscowościach.