– Oferty usług hurtowych, w tym również regulowanych, stanowią ważną część przychodów Orange Polska, dlatego przywiązujemy istotną wagę do jakości oferowanych produktów – zapewnił Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska pytany przez nas o opinię nt. stawek zaproponowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w najnowszej ofercie SOR w części dotyczącej szerokopasmowego dostępu do Internetu.

– Z oczywistych względów nie możemy zdradzić naszych planów i strategii marketingowej na przyszły rok. Jeśli chodzi o nową ofertę ramową to  jesteśmy w trakcie jej analizy. Mówienie w tej chwili o samych stawkach jest trudne, ponieważ wycena produktów musi także uwzględniać inne aspekty oferty jak np. warunki dostarczania usługi, czy wysokość kar umownych – dodał Jabczyński.