Operator sieci [b]Play[/b] szykuje do startu komercyjną usługę udostępniania cenników przeniesionych numerów telefonicznych. Rozwiązanie ma posłużyć hurtowym i detalicznym operatorom z Polski i z za granicy do ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych lub strat wynikających z nieznajomości stawek terminacyjnych.

Wedle naszych informacji produkt jest gotowy, a jego wdrożenie w życie zależy od podpisania umów. P4 negocjuje m.in. z trzema dużymi sieciami komórkowymi.

Baza danych będzie miała charakter cennika, a nie spisu numerów przeniesionych, ponieważ – w interpretacji operatorów – numery są danymi chronionymi w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

Informację o numerach przeniesionych miała udostępniać Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych, jaka budowana jest obecnie na zlecenie [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b]. Według operatorów, przynajmniej w pierwszej fazie, nie będzie zapewniała funkcjonalności niezbędnych do hurtowej terminacji połączeń.