Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Hawe. Przysługuje odwołanie

Publikacja: 05.07.2016 08:13

Zarządca Hawe Wojciech Makuć poinformował w poniedziałek późnym wieczorem w giełdowym komunikacie, że tego samego dnia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylnie rozpatrzył jego wniosek i wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe.

Od decyzji sądu przysługuje odwołanie. Z opinią zarządcy, że Hawe nie zrealizuje układu z wierzycielami nie zgadza się Paweł Paluchowski, prezes Hawe, ale nie jest jasne, czy jego odwołanie będzie przez sąd uwzględnione.

Ku opinii, że postępowanie sanacyjne nie sprzyja odzyskaniu pieniędzy skłania się główny wierzyciel Hawe – Agencja Rozwoju Przemysłu.

Sąd wskazał, że podstawą umorzenia postępowania sanacyjnego wobec Spółki było spełnienie się przesłanek, o których mowa w art. 325 ust. 2 oraz 326 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Wskazane punkty mówią, że:

* sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzyciel;

* Przyspieszone postępowanie układowe umarza zaś w przypadku stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem oraz jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni.

* Sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Majątek Hawe znajduje się w spółkach zależnych, w tym głównie w Mediatelu (właściciel Hawe Telekom). Hawe Telekom jest zaś w trakcie odrębnego postępowania sanacyjnego.

Zarządca Hawe Wojciech Makuć poinformował w poniedziałek późnym wieczorem w giełdowym komunikacie, że tego samego dnia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylnie rozpatrzył jego wniosek i wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe.

Od decyzji sądu przysługuje odwołanie. Z opinią zarządcy, że Hawe nie zrealizuje układu z wierzycielami nie zgadza się Paweł Paluchowski, prezes Hawe, ale nie jest jasne, czy jego odwołanie będzie przez sąd uwzględnione.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości