– Resorty [Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Obrony Narodowej] prognozują, iż w ciągu około dwóch miesięcy będzie możliwe przesłanie projektu tablicy [Przeznaczeń Częstotliwości] do uzgodnień społecznych i międzyresortowych – podały dzisiaj we wspólnym oświadczenia oba resorty. To efekt dzisiejszych publikacji Rzeczpospolitej i rpkom.pl na temat konfliktu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zasad wykorzystania częstotliwości radiowych z zakresu 800 i 1800 MHz, będących obecnie w dyspozycji MON.

Komunikat potwierdza, że nad zmianą tablicy przeznaczeń pracuje wspólny zespół obu ministerstw, a jego celem jest przygotowanie aktu rozporządzenia, którego formę zawsze ma publikacja Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości i zmian w niej. UKE czuje się wykluczone z tych rozmów, co zdaniem jego szefowej Anny Streżyńskiej jest niezgodne z prawem (Prawo telekomunikacyjne stanowi, że „Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów z własnej inicjatywy lub na wniosek”, jak również, że rozporządzenie o KTPCz publikuje Rada Ministrów. Nie ma wprost mowy o uprawnieniach resortu właściwego ds. łączności).

UKE chciałby ogłosić przetarg na zestaw zakresów częstotliwości: 800, 1800 i 2600 MHz. Dzisiaj dysponuje tylko tym ostatnim zakresem.