Wyniki UPC Polska w II kwartale 2018 roku: najsilniej rośnie zasięg sieci

Publikacja: 09.08.2018 08:25

110,4 mln dol. wyniosły przychody UPC Polska w II kwartale 2018 roku – wynika ze sprawozdania Liberty Global, właściciela największej w Polsce telewizji kablowej.W amerykańskiej walucie rok temu przychody kablówki wyniosły 101,8 mln dol..To oznacza, że rok do roku pozycja ta urosła o 8,4 proc..

Faktyczne zachowanie przychodów, po przeliczeniu powyższych sum na złote na podstawie średniego kursu z okresu, podobnie jak to miało miejsce w I kw. br.,  nie jest już tak spektakularne (jak na branżę).

Według naszych szacunków w II kw. 2018 r. przychody UPC Polska wynoszą 394,8 mln zł, wobec 390,6 mln zł rok wcześniej (wzrost o 1,07 proc.).

W całym I półroczu br. przychody UPC wyniosły 226,4 mln dol., podczas gdy rok temu 197,7 mln dol. W krajowej walucie daje to odpowiednio 789,6 mln zł i 779,7 mln zł (wzrost o 1,2 proc. rok do roku).

Liberty nie informuje od dłuższego czasu o wyniku EBITDA poszczególnych rynków w Europie Środkowowschodniej. Grupa firm należących do tego regionu według sprawozdawczości amerykańskiej grupy (po ogłoszeniu sprzedaży części aktywów na rzecz Vodafone należą do tego koszyka Polska, Słowacja oraz podmiot z siedzibą w Luksemburgu zajmujący się sprzedażą usług satelitarnej telewizji w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii) wypracowała niecałe 68 mln dol. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, a w całym półroczu było to około 140 mln dol..

Wynik ten nie oddaje pełnych kosztów działania wymienionych firm, ponieważ Liberty alokuje część kosztów działania grupy do osobnego segmentu: Centrala i Korporacja.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Amerykanów, w końcu czerwca br. UPC Polska obsługiwało 1,43 mln abonentów, którzy korzystali w sumie z 2,994 mln usług (RGU).

Od końca marca wielkości te zmieniły się nieznacznie: odpowiednio o 2,4 tys. w dół i 5,1 tys. w górę. Klienci UPC Polska po półroczu korzystali łącznie z niecałych 1,21 mln usług telewizji, prawie 1,148 mln usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz 636,8 tys. usług telefonii stacjonarnej.

Oznacza to w perspektywie kwartału: spadek o 300 sztuk RGU wideo, wzrost o 2,6 tys. RGU Internetu i o 2,8 tys. telefonii.

Zasięg sieci UPC Polska powiększył się przez kwartał o 33,2 tys. gospodarstw domowych do prawie 3,41 mln.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu