Dwaj operatorzy przesłali do Urzędu Komunikacji Elektronicznej swe opinie, w których ustosunkowali się do projektu decyzji wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Błonie w woj. mazowieckim usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów bez pobierania opłat.

Polska Telefonia Cyfrowa wyraziła zastrzeżenia do faktu, że UKE umorzył postępowanie administracyjne w części dotyczącej wyrażenia zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą 44 hotspotów bez pobierania opłat umiejscowionych w miejscach publicznych nie obejmujących swym zasięgiem mieszkań.  UKE wyjaśnia, że świadczona w powyższy sposób usługa dostępu do Internetu nie może stanowić substytutu  dla usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych pod względem dostępności i zasięgu terytorialnego oraz funkcjonalności. Według PTC, UKE źle interpretuje artykuł 7 megaustawy regulujący zasady świadczona przez samorządy usług dostępu do internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Dział prawny PTC przekonuje, że regulator nie może uchylać się od wydania opinii w tego typu przypadkach. Ponadto PTC wyraża wątpliwości do stwierdzenia regulatora, że podjęta przez operatora działalność w zakresie telekomunikacji nie wpłynie negatywnie na loklany rynek. „Analiza UKE w tym zakresie jest bardzo ogólna” – oceniają projekt decyzji prawnicy z PTC.

Zastrzeżenia do projektu decyzji UKE przedstawił też lokalny operator Mikrobi, który jest jednak już od dłuższego czasu w sporze prawnym z urzędem w Błoniu. Właściciel Mikrobi kwestionuje m.in. zgodę UKE na świadczenie przez gminę usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 57 hotspotów, zainstalowanych w lokalizacjach, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne oraz potencjalnie około 7,47  proc. mieszkańców miasta Błonie, w miejscu ich zamieszkania, gdzie gmina będzie musiała wprowadzić kilka ograniczeń. „Nie jest prawdą, że 57 hotspotów zainstalowanych przed budynkami mieszkalnymi w największych skupiskach mieszkaniowych obejmie raptem 7,47 proc. mieszkańców w miejscu ich zamieszkania, będzie to ponad 50  proc. mieszkańców miasta Błonie i 100 proc. mieszkańców wyżej wymienionych osiedli mieszkaniowych przebywających w miejscu swojego zamieszkania” – czytamy w  stanowisku firmy Mikrobi.