Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS SA) zawarły aneks do umowy zapewniający finansowanie WSS SA. Dzięki temu spółka bez przeszkód może kontynuować budowę 4500 km sieci światłowodowej w całej Wielkopolsce. Zawarcie aneksu oznacza, że pojawiające się ostatnio obawy związane z jego realizacją projektu zostały ostatecznie usunięte.

Według przedstawidieli spólki podpisanie aneksu zapewnia finansowanie inwestycji ze strony samorządu. Umożliwia WSS SA sprawne rozliczanie płatności za prace poniesione już w ramach projektu i daje gwarancje dalszego wsparcia finansowego działań inwestycyjnych spółki ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W efekcie skrócone zostały niektóre terminy weryfikacji wniosków o płatności, co ma na celu dotrzymanie terminów realizacji budowy sieci. Dokument uwzględnia także umowy zawarte przez WSS SA z wykonawcami sieci oraz aktualizuje harmonogram prac.

– Bardzo nas cieszy wsparcie udzielane przez Marszałka Marka Woźniaka dla tej jednej z najważniejszych i strategicznych inwestycji dla województwa. Zabezpieczenie finansowe to jedno, wbrew naszym obawom sprzyja nam w tym roku też pogoda. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy nasze ekipy budowlane widać będzie w kilkudziesięciu gminach w  Wielkopolsce. Infrastruktura budowana przez WSS powstanie w terminie i będzie jedną z pierwszych sieci szerokopasmowych oddanych do użytku w Polsce – mówi Anna Streżyńska, prezes WSS SA.

Wedlug przedstawicieli WSS kontynuacja działań inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski oznacza potwierdzenie braku problemów przy realizacji projektu.

Województwo wielkopolskie realizuje projekt budowy sieci szerokopasmowej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.  W ramach WSS wybudowana zostanie sieć o długości 4500 km, z 576 punktami dostępowymi – co najmniej jednym w każdej wielkopolskiej gminie. Aktualnie wybrani przez WSS SA podwykonawcy kontynuują prace budowlane. Zgodnie z planami wszystkie wielkopolskie gminy będą do końca 2014 r. włączone do sieci WSS.