NextiraOne złożyła najlepszą ofertę w przetargu otwartym ogłoszonym przez Narodowe Centrum Sportu (spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za przygotowanie Euro 2012) na dostawę, montaż i uruchomienie systemu telefonicznego w standardzie VoIP – oficjalnie poinformowało o tym dzisiaj NCS. System będzie działał na warszawskim Stadionie Narodowym. Wartość kontraktu, o który zabiegały łącznie dwie spółki, wynosi 1 mln zł brutto. Z Nextirą konkurowało konsorcjum Sprinta i Sevent. W kategorii cena zwycięzca zdobył 100 pkt., a jego konkurent 74 pkt.Projekt zostanie zrealizowany w trzy miesiące.

Dostawa systemu VoIP to nie pierwszy projekt, który NextiraOne realizuje dla Narodowego Centrum Sportu. W lipcu 2010 r. strony podpisały umowę na budowę sieci teleinformatycznej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wartość projektu wyniosła 35,25 mln zł brutto.