Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystosowała [link=images/pliki/piit_uke_kalkulacja_mtr_2010.03.12.pdf]pismo[/link] do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu kalkulacji stawek terminacji mobilnej w sieciach polskich operatorów komórkowych. Izba polemizuje z metodologią, jaką stosuje Urząd, m.in. eliminowaniem kosztów ogólnego zarządu oraz budowania geograficznego zasięgu sieci z kalkulacji stawki MTR.

Według PIIT urząd nie powinien zapominać również o jednorazowych opłatach, jakie za rezerwację częstotliwości wnoszą operatorzy po wygranych przetargach. „Wyłączenie kosztów pozyskania zasobów częstotliwości z kosztów świadczenia usługi MTR podważa
ekonomiczną racjonalność prowadzonych inwestycji przez operatorów telekomunikacyjnych” – pisze PIIT. Stanowisko Izby, to opinia w konsultacjach Urzędu dotyczących zasad wyznaczania stawek MTR w oparciu o koszty operatorów. W pierwszej połowie bieżącego roku UKE winno zebrać dane o kosztach operatorów i określić stawki MTR w trzech dużych sieciach komórkowych, jakie będą obowiązywać od lipca 2010 r.