[b]Ministerstwo Rozwoju Regionalnego[/b] [link=http://www.wwpe.gov.pl/files/POIG/Zatwierdzone%20projekty%20-%20I%20runda%202010.pdf]zatwierdziło listę projektów[/link] z pierwszego w tym roku naboru (luty – kwiecień) wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 [i]Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu[/i]. Dofinansowanie otrzymało 52 wnioski, a jego łączna wartość wyniosła 116 mln zł. Ponieważ większośc beneficjentów wnioskowała o 85-procentowe wsparcie łączna wartość tych projektów wyniosła 138 mln zł.

Większośc projektów – 27 – ma stosunkowo niewielką wartość: do 1 mln zł. Kolejnych 19 będzie kosztować od 1 mln zł do 2 mln, a 4 – między 2 mln zł a 10 mln zł. Jeden z największych projektów w tym naborze złożył samorząd województwa lubelskie. Jego wartość sięgnęła blisko 16 mln zł. Rekordzistą jest jednak gmina Pisz, która wnioskowała i otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 mln zł. [link=http://www.bip.pisz.hi.pl/zalaczniki/art/100513115022.pdf]Całkowita wartośc piskiego projektu, to prawie 53 mln zł.[/link]

Inwestycje w piskim projekcie oszacowane zostały na 47 mln zł, a obejmuje między innym dostawę sprzętu komputerowego dla zagrożonych wykluczeniem mieszkańców gminy i organizację pracowni w szkołach gminy. Pisz zamierza zlecić budowę infrastruktury szkieletowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj” oraz budowę radiowej sieci dostępowej w technologii Wi-Fi w oparciu o 10 masztów telekomunikacyjnych.

Druga runda naboru wniosków w POIG 8.3 właśnie trwa, a kończy się 29 października.