Przewodniczący [b]Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso[/b] wyraził poparcie dla decyzji [b]Trybunału Sprawiedliwości[/b] w Luksemburgu, który orzekł, że prawo portugalskiego rządu do tzw. „złotej akcji” w [b]Portugal Telecom[/b] nakłada niczym nie uzasadnione restrykcje na wolne przepływy kapitału – Złota akcja godzi w dobro międzynarodowego rynku i wolność gospodarczą – powiedział przewodniczący Komisji cytowany przez agencję Bloomberg.

Rząd portugalski skorzystał ze swojega prawa weta, aby zablokować sprzedaż przez [b]Portugal Telecom[/b] udziałów w brazylijskim operatorze komórkowym [b]Vivo[/b]. Akcje te (o wartośc ponad 7 mld euro) próbuje nabyć hiszpańska Telefonica, jedna z największych firm telekomunikacyjnych w Europie i na świecie.

Szczególny nadzór właścicielski polskiego skarbu państwa do kwietnia br. obejmował [b]TP Emitela[/b]. Wcześniej jeszcze „złotą akcję” skarb państwa miał w [b]Telekomunikacji Polskiej[/b], [b]Exatelu[/b] i [b]Polkomtelu[/b]. Polska musiała się wycofać regulacji, które dawały jej te prawa pod naciskiem Komisji Europejskiej. Specjalny nadzór pozostał w stosunku do spółek sektora energetycznego.