Przegląd prasy – poniedziałek 10 maja

Publikacja: 10.05.2010 00:00

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

[b]Telefon 112: minister Miller złamał prawo[/b]

Robert Zieliński

Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller złamał prawo, naruszył dyscyplinę finansów publicznych, a jego urzędnicy działali nierzetelnie. Tak inspektorzy NIK, którzy przyjrzeli się, jak gospodarował on publicznymi środkami na budowę małopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, ocenili jego decyzję. W NIK oficjalnie potwierdziliśmy, że inspektorzy pojawili się u małopolskiego wojewody z rutynową kontrolą – rok w rok weryfikują, jak administracja wydaje publiczne pieniądze. Efektem ich pracy jest jeden z najważniejszych dokumentów w państwie, czyli raport z wykonania budżetu.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298836 (dostęp płatny)

[b]Dochód pomniejszy tylko faktyczna zapłata faktury za internet[/b]

Ewa Matyszewska

Podatnik, który posiada faktury VAT za internet na swoje nazwisko, za które zapłaciła inna osoba, nie ma prawa do odliczenia wydatków za sieć w rocznym PIT. W 2010 roku podatnik założył w mieszkaniu internet. Faktury za sieć wystawiane są na imię i nazwisko podatnika, ale opłaca je jego narzeczona. W takiej sytuacji niestety nie skorzysta on z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298751 (dostęp płatny)

[b]Nawet w małej wsi będzie szerokopasmowy internet[/b]

Agnieszka Bobowska, Katarzyna Wójcik-Adamska

Gminy będą mogły prowadzić działalność telekomunikacyjną i budować w ramach zadań własnych sieci szerokopasmowego internetu. Nowe budynki wielorodzinne zostaną przystosowane do okablowania, tak by firmy nie miały trudności z doprowadzeniem internetu. Gmina bez problemu umieści też urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej na prywatnej działce. Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął większość senackich poprawek do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma przyspieszyć rozwój rynku telekomunikacyjnego, likwidując miejsca, w których nie ma dostępu do internetu czy telefonu. Polska musi do 2013 r. wykorzystać środki europejskie na społeczeństwo informacyjne.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298785 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

[b]Era bez zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym[/b]

Przemysław Poznański

Sąd postanowił nie wpisywać nowych członków zarządu PTC do Rejestru Przedsiębiorców. Powód? Najpierw trzeba wyjaśnić, kto jest właścicielem operatora sieci Era. Wniosek o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka PTC wysłała przed tygodniem. Polska Telefonia Cyfrowa chciała, by wpisano dwóch nowych członków zarządu – Michaela Wilkensa i Dariusza Łukasiewicza – oraz nowego członka rady nadzorczej Adama Tomczyńskiego. W tej chwili operator sieci Era w zarządzie nie ma nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,7856421,Era_bez_zarzadu_w_Krajowym_Rejestrze_Sadowym.html

[b]Zwrot kosztów za prywatne rozmowy pracowników to pozostały przychód operacyjny[/b]

Agnieszka Pokojska

Koszty usług telekomunikacyjnych księguje się w kosztach zespołu numer cztery. Obciążenie pracowników prywatnymi rozmowami stanowi pozostałe przychody operacyjne. Koszty usług telefonicznych stanowią dla podmiotu koszty działalności operacyjnej i księgowane są na koncie 420 – Usługi obce. W tym przypadku należy pamiętać o ujęciu ich we właściwym momencie. Oznacza to, że wydatki na ten cel muszą obciążać koszty tego okresu sprawozdawczego, którego dotyczą (w którym prowadzone były rozmowy), a nie momentu, w którym została wystawiona faktura.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298702 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul] [b] Mediatel Zarząd z prawem do kilku emisji[/b]

Urszula Zielińska

Walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w drodze jednej lub kilku emisji warrantów i akcji. Graniczną datą jest 26 maja 2011 roku. To ostatni dzień, w którym możliwe ma być złożenie zapisu na warranty operatora uprawniające do objęcia akcji. Za zgodą rady nadzorczej zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677234_Mediatel__Zarzad_z_prawem_do_kilku_emisji.html (dostęp płatny)

[b]Netia Na WZA o radzie[/b]

Urszula Zielińska

Piotr Żochowski odszedł z rady nadzorczej. Dlatego zarząd Netii, na wniosek akcjonariusza – Pioneera – uzupełnił porządek obrad zwołanego na 26 maja walnego zgromadzenia o zmiany w nadzorze. Wśród uchwał pojawił się też punkt przewidujący zmiany regulaminu wynagradzania rady. O jego umieszczenie wnioskował Third Avenue.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677235_Netia__Na_WZA_o_radzie.html (dostęp płatny)

[b]Plany na przyszłość telekomunikacyjnego regulatora wkrótce[/b]

Urszula Zielińska

Strategia Urzędu Komunikacji Elektronicznej na lata 2010 – 2012 miała powstać do końca lutego. Tak się jednak nie stało. Wszystko wskazuje na to, że dwuletni plan ujrzy światło dzienne w tym miesiącu lub w czerwcu. Anna Streżyńska, prezes UKE, wyjaśnia, że prace nad nim trwają.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677230_Plany_na_przyszlosc_telekomunikacyjnego_regulatora_wkrotce.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu[/srodtytul]

[b]Era bez władz na papierze[/b]

Katarzyna Latek

Żaden z członków zarządu firmy wartej miliardy nie jest w rejestrze. Sąd odmówił dokonania zmian w KRS, aż wyjaśni się, do kogo należy spółka. Pod koniec kwietnia Polska Telefonia Cyfrowa przeżyła wstrząs. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało dwóch wysokich rangą menedżerów spółki. Byli to Tomasz H. i Klaus T., którym postawiono zarzuty działania na szkodę firmy. Natychmiast znaleziono dla nich zastępstwo, mimo to PTC stanęła przed poważnym problemem. A to dlatego, że Era z powodu konfliktu właścicielskiego od lat ma dwa zarządy — jeden, wpisany w KRS, a drugi faktycznie działający.

http://bonnierbusinesspolska.pb.pl/Issue.aspx?id=f763704a-bffa-4536-8b73-b0e19279615c&date=2010-05-10 (dostęp płatny) [srodtytul] Rzeczpospolita[/srodtytul]

[b]Strategia UKE jeszcze przed wakacjami[/b]

Urszula Zielińska

Plan na najbliższe dwa lata ujrzy światło dzienne najprawdopodobniej w maju lub w czerwcu. Anna Streżyńska, prezes UKE, wyjaśnia, że prace nad planem nadal trwają. Przedłużają się m.in. dlatego, że urząd w dalszym ciągu nie otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisanej umowy, na podstawie której chciałby koordynować inwestycje w infrastrukturę internetową w Polsce.

http://new-arch.rp.pl/artykul/946440_Strategia_UKE__jeszcze_przed_wakacjami.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

[b]Telefon 112: minister Miller złamał prawo[/b]

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów