Przegląd prasy – poniedziałek 10 maja

Publikacja: 10.05.2010 00:00

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

[b]Telefon 112: minister Miller złamał prawo[/b]

Robert Zieliński

Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller złamał prawo, naruszył dyscyplinę finansów publicznych, a jego urzędnicy działali nierzetelnie. Tak inspektorzy NIK, którzy przyjrzeli się, jak gospodarował on publicznymi środkami na budowę małopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, ocenili jego decyzję. W NIK oficjalnie potwierdziliśmy, że inspektorzy pojawili się u małopolskiego wojewody z rutynową kontrolą – rok w rok weryfikują, jak administracja wydaje publiczne pieniądze. Efektem ich pracy jest jeden z najważniejszych dokumentów w państwie, czyli raport z wykonania budżetu.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298836 (dostęp płatny)

[b]Dochód pomniejszy tylko faktyczna zapłata faktury za internet[/b]

Ewa Matyszewska

Podatnik, który posiada faktury VAT za internet na swoje nazwisko, za które zapłaciła inna osoba, nie ma prawa do odliczenia wydatków za sieć w rocznym PIT. W 2010 roku podatnik założył w mieszkaniu internet. Faktury za sieć wystawiane są na imię i nazwisko podatnika, ale opłaca je jego narzeczona. W takiej sytuacji niestety nie skorzysta on z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą VAT.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298751 (dostęp płatny)

[b]Nawet w małej wsi będzie szerokopasmowy internet[/b]

Agnieszka Bobowska, Katarzyna Wójcik-Adamska

Gminy będą mogły prowadzić działalność telekomunikacyjną i budować w ramach zadań własnych sieci szerokopasmowego internetu. Nowe budynki wielorodzinne zostaną przystosowane do okablowania, tak by firmy nie miały trudności z doprowadzeniem internetu. Gmina bez problemu umieści też urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej na prywatnej działce. Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął większość senackich poprawek do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma przyspieszyć rozwój rynku telekomunikacyjnego, likwidując miejsca, w których nie ma dostępu do internetu czy telefonu. Polska musi do 2013 r. wykorzystać środki europejskie na społeczeństwo informacyjne.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298785 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

[b]Era bez zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym[/b]

Przemysław Poznański

Sąd postanowił nie wpisywać nowych członków zarządu PTC do Rejestru Przedsiębiorców. Powód? Najpierw trzeba wyjaśnić, kto jest właścicielem operatora sieci Era. Wniosek o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka PTC wysłała przed tygodniem. Polska Telefonia Cyfrowa chciała, by wpisano dwóch nowych członków zarządu – Michaela Wilkensa i Dariusza Łukasiewicza – oraz nowego członka rady nadzorczej Adama Tomczyńskiego. W tej chwili operator sieci Era w zarządzie nie ma nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,7856421,Era_bez_zarzadu_w_Krajowym_Rejestrze_Sadowym.html

[b]Zwrot kosztów za prywatne rozmowy pracowników to pozostały przychód operacyjny[/b]

Agnieszka Pokojska

Koszty usług telekomunikacyjnych księguje się w kosztach zespołu numer cztery. Obciążenie pracowników prywatnymi rozmowami stanowi pozostałe przychody operacyjne. Koszty usług telefonicznych stanowią dla podmiotu koszty działalności operacyjnej i księgowane są na koncie 420 – Usługi obce. W tym przypadku należy pamiętać o ujęciu ich we właściwym momencie. Oznacza to, że wydatki na ten cel muszą obciążać koszty tego okresu sprawozdawczego, którego dotyczą (w którym prowadzone były rozmowy), a nie momentu, w którym została wystawiona faktura.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=298702 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul] [b] Mediatel Zarząd z prawem do kilku emisji[/b]

Urszula Zielińska

Walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w drodze jednej lub kilku emisji warrantów i akcji. Graniczną datą jest 26 maja 2011 roku. To ostatni dzień, w którym możliwe ma być złożenie zapisu na warranty operatora uprawniające do objęcia akcji. Za zgodą rady nadzorczej zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677234_Mediatel__Zarzad_z_prawem_do_kilku_emisji.html (dostęp płatny)

[b]Netia Na WZA o radzie[/b]

Urszula Zielińska

Piotr Żochowski odszedł z rady nadzorczej. Dlatego zarząd Netii, na wniosek akcjonariusza – Pioneera – uzupełnił porządek obrad zwołanego na 26 maja walnego zgromadzenia o zmiany w nadzorze. Wśród uchwał pojawił się też punkt przewidujący zmiany regulaminu wynagradzania rady. O jego umieszczenie wnioskował Third Avenue.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677235_Netia__Na_WZA_o_radzie.html (dostęp płatny)

[b]Plany na przyszłość telekomunikacyjnego regulatora wkrótce[/b]

Urszula Zielińska

Strategia Urzędu Komunikacji Elektronicznej na lata 2010 – 2012 miała powstać do końca lutego. Tak się jednak nie stało. Wszystko wskazuje na to, że dwuletni plan ujrzy światło dzienne w tym miesiącu lub w czerwcu. Anna Streżyńska, prezes UKE, wyjaśnia, że prace nad nim trwają.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/677230_Plany_na_przyszlosc_telekomunikacyjnego_regulatora_wkrotce.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu[/srodtytul]

[b]Era bez władz na papierze[/b]

Katarzyna Latek

Żaden z członków zarządu firmy wartej miliardy nie jest w rejestrze. Sąd odmówił dokonania zmian w KRS, aż wyjaśni się, do kogo należy spółka. Pod koniec kwietnia Polska Telefonia Cyfrowa przeżyła wstrząs. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało dwóch wysokich rangą menedżerów spółki. Byli to Tomasz H. i Klaus T., którym postawiono zarzuty działania na szkodę firmy. Natychmiast znaleziono dla nich zastępstwo, mimo to PTC stanęła przed poważnym problemem. A to dlatego, że Era z powodu konfliktu właścicielskiego od lat ma dwa zarządy — jeden, wpisany w KRS, a drugi faktycznie działający.

http://bonnierbusinesspolska.pb.pl/Issue.aspx?id=f763704a-bffa-4536-8b73-b0e19279615c&date=2010-05-10 (dostęp płatny) [srodtytul] Rzeczpospolita[/srodtytul]

[b]Strategia UKE jeszcze przed wakacjami[/b]

Urszula Zielińska

Plan na najbliższe dwa lata ujrzy światło dzienne najprawdopodobniej w maju lub w czerwcu. Anna Streżyńska, prezes UKE, wyjaśnia, że prace nad planem nadal trwają. Przedłużają się m.in. dlatego, że urząd w dalszym ciągu nie otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisanej umowy, na podstawie której chciałby koordynować inwestycje w infrastrukturę internetową w Polsce.

http://new-arch.rp.pl/artykul/946440_Strategia_UKE__jeszcze_przed_wakacjami.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

[b]Telefon 112: minister Miller złamał prawo[/b]

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?