Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 19 marca pierwsze w historii polskiej kolei zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji systemu GSM-R – informuje Kapsch CarrierCom, który zainstalował system na linii kolejowej E30 na odcinku Bielawa Dolna – Węgliniec – Legnica.

Dostawca realizował projekt „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30, ETAP II. PILOTAŻOWE WDROŻENIE ERTMS/ETCS I ERTMS/GSM-R W POLSCE NA ODCINKU LEGNICA – WĘGLINIEC – BIELAWA DOLNA”. Zlecenie objęło usługi: zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie, skonfigurowanie funkcjonalne oraz przetestowanie i certyfikację infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ETCS poziom 2.

Realizacja przeprowadzona była na mocy umowy podpisanej w kwietniu 2011 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz konsorcjum firm Kapsch CarrierCom.