Gros przychodów Stopklatki (prawie 17,7 mln zł) to wpływy z reklam w kanale telewizyjnym o tej samej nazwie. Strata operacyjna zmniejszyła się z 6,25 mln zł rok wcześniej do 2 mln w tym roku, a strata netto zmniejszyła się z 6,77 mln zł po dziewięciu miesiącach ubiegłego roku do 2,51 mln zł w tym roku. – Mimo osiągnięcia zysku netto w drugim kwartale 2015 r., w trzecim kwartale 2015 r. Stopklatka zrealizowała stratę, głównie na skutek zmniejszenia średniomiesięcznej wartości przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego w tym okresie (okres wakacyjny) – podała spółka.

Przy okazji nadawca poinformował, że w raporcie za 2014 r. był błąd – dotyczył wartości licencji filmowych. Z tego powodu uległa zmianie wartość straty netto spółki za 2014 r.(wzrost straty o 444 tys. zł), co zostało zaprezentowane jako korekta błędu na bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia2015 r. – podano.

W samym trzecim kwartale kanał miał dobre wyniki oglądalności. -Sezonowość konsumpcji telewizji nieznacznie zmniejszyła w tym czasie średnią minutową oglądalność stacji, ale jej udział w widowni z grupy komercyjnej utrzymał się na poziomie 0,96 proc., a odsetek widzów z grupy 4+ wzrósł do 0,87 proc.  – podano. W trzecim kwartale średnia widownia w grupie powyżej 4 roku życia Stopklatki TV wynosiła 50,7 tys., czyli o 3 proc. większa niż rok wcześniej w tym samym okresie. W grupie komercyjnej (16-49 lat) widzów było średnio 22,3 tys., co oznacza wzrost rok do roku o 9 proc.