Ericpol Telecom otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE).

Firma wygrała przetarg na zakup nieruchomości w ŁSSE, gdzie planuje wybudować budynek biurowy, który będzie miejscem pracy dla 800 osób, głównie inżynierów i osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla telekomunikacji i M2M. W związku z tą inwestycją Ericpol chce też zwiększyć zatrudnienie (firma deklaruje zatrudnienie co najmniej stu nowych pracowników).

Szacowana wartość inwestycji wyniesie ponad 40 mln złotych, a firma chce zakończyć prace budowlane czwartym kwartale 2013 r.