Urząd Miasta w Olsztynie zleci zewnętrzny audyt projektu „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna”.

W postępowaniu przetargowym na wykonawcę audytu wygrało Biuro Konsultingowe Adviser Jan Łazor z Olsztyna.

Głównym celem audytu będzie uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne (bądź niekwalifikowalne), a realizacja projektu przebiegała zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.

Olsztyn niedawno zakończył projekt budowy 42 km sieci światłowodowej, która połączyła 42 jednostki podległe olsztyńskiemu ratuszowi. Wartość projektu to 5,6 mln złotych, z czego dofinansowanie z RPO to blisko 4,8 mln zł (85 proc.).