DataWalk ogłosił, że stworzone przez spółkę oprogramowanie zostało wybrane przez U.S. Department of Homeland Security Customs and Border Protection (DHS-CBP), ale zostanie wdrożone u zagranicznego partnera. Spółka nie zdradza o jaki kraj partnerski chodzi. – Cieszy, że oprogramowanie DataWalk jest kupowane przez jedną z czołowych światowych agencji bezpieczeństwa publicznego – komentuje Paweł Wieczyński, prezes polskiej spółki.

CZYTAJ TAKŻE: Amerykański policjant z polską technologią

Misją DHS-CBP jest ochrona granic oraz ułatwianie legalnego handlu i podróżowania przez granice Stanów Zjednoczonych. CBP koncentruje się na walce z terroryzmem, międzynarodowymi organizacjami przestępczymi i narkotykowymi, jednocześnie chroniąc i promując międzynarodową wymianę towarową.

To jedna z największych na świecie jednostką zajmującą się egzekwowaniem prawa (zatrudnia ponad 60 tys. pracowników). Agencja jest odpowiedzialna m.in. za blokowanie napływu broni i terrorystów na teren Stanów Zjednoczonych, jednocześnie jej zadaniem jest ułatwienie legalnego podróżowania i międzynarodowej wymiany towarowej. CBP ma szerokie kompetencje, zarządza i koordynuje działania związane z kontrolą i bezpieczeństwem granic, cłami, imigracją i ochroną rolnictwa.

CZYTAJ TAKŻE: Polska firma zwalcza najgroźniejszy gang świata MS-13