Rada Ministrów przyjęła nowelizację Pt z ochroną przed SMS Premium

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym, którego celem jest m.in. walka z nadużyciami za pomocą tzw. smsów premium – podał resort cyfryzacji.

Chodzi m.in. o wiadomości z życzeniami, horoskopem, promocją lub konkursem i zachętą do płatnej odpowiedzi, o której często konsumenci dowiadują się gdy rachunek za telefon okazuje się zaskakująco wysoki.

Jak zapewnia resort, główny cel nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Wśród najważniejszych zmian znalazło się wzmocnienie regulacji dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodano próg 0 zł, czyli całkowitą blokadę tego rodzaju usług. Przepisy wprowadzają także tzw. próg domyślny to 35 zł, a jego przekroczenie wymusza poinformowanie abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta.

Ponadto abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co ma zwiększyć świadomość charakteru usługi, którą zamawia.

Ustawa zobowiąże dostawcę tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym, porządkuje rejestr usług premium prowadzony przez prezesa UKE poprzez wprowadzenie dodatkowych obowiązków dostawców usług.

Operator zaś będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać: operatorowi zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium; nakazać podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi; a usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium. UKE będzie mógł też nałożyć kary za nieblokowanie usług premium niewpisanych do jego rejestru.

Nowelizacja przewiduje także likwidację stałych polubownych sądów konsumenckich przy UKE, czy wprowadzenie nowej, zastrzeżonej formy zawierania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, przewidzianej przepisami znowelizowanego Kodeksu cywilnego – formy dokumentowej. To ostatnie oznacza, że  umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie można teraz zawrzeć na piśmie – np. w Biurze Obsługi Klienta, a ponadto zdalnie – np. przez SMS, mail, telefon lub z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przepisy umożliwią też wprowadzenie nowego systemu powiadamiania o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze (chodzi np. o huragan lub powódź). Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym terenie zostanie wysłany krótki SMS z informacją o zagrożeniu.

Informacja ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze.

Przepisy, z wyjątkami, wchodzą w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

– wsp. ziu

Mogą Ci się również spodobać

Disney kłania się Pekinowi? Wezwania do bojkotu filmu „Mulan”

Film „Mulan” miał być kolejnym hitem Disneya. Jego premierę przekładano kilka razy z powodu ...

Sztuczna inteligencja wymyśla nowe zaskakujące smaki

Koncern McCormick z pomocą inżynierów IBM stworzył sztuczną inteligencję, która pomaga tworzyć nowe mieszanki ...

Sąd w Nepalu zakazał gry online, bo „ma zły wpływ na dzieci”

Sąd Najwyższy w Katmandu wydał tymczasowy zakaz wprowadzenia na krajowy rynek gry online o ...

Powstała syntetyczna bakteria E. coli. Czemu ma to służyć?

Naukowcy z Laboratorium Biologii Molekularnej w Cambridge stworzyli w pełni syntetyczny genom bakterii E. ...

Amazon stworzył inteligentny… dzwonek do drzwi. To bat na złodziei

Amerykański Amazon chce opatentować nowoczesny dzwonek do drzwi, który pomoże zwalczać kradzieże paczek. W ...