Jak poinformował UKE, w zamian zmieniono decyzję regulacyjną rezerwującą dla PTC częstotliwości zakresu 3600-3800 MHz. Zmodyfikowano zapisy określające obowiązki dotyczące procentowego pokrycia zasięgiem sieci obszaru rezerwacji. PTC zobowiązany został do pokrycia zasięgiem – do końca 2012 r. – 966 gmin określonych w załączniku do decyzji, z czego 383, czyli ok. 40 proc. to internetowe „białe plamy”.