Polskie T-Systems, spółka teleinformatycznej należącej do grupy Deutsche Telekom ma nowego prezesa. Został nim Maciej Plebański. Nowe obowiązki połączy z funkcją dyrektora sprzedaży, którą pełni od ponad roku.

Plebański będzie odpowiedzialny za sprzedaż, zarządzanie i rozwój sieci klientów firmy. Z T-Systems związany jest od 2008 r. W strukturach spółki pełnił m.in. obowiązki dyrektora sprzedaży bezpośredniej i w sektorze publicznym (Head of Direct Sales & Public). W styczniu 2012 r. objął funkcję dyrektora sprzedaży (Head of Sales Department), sprawując nadzór nad rozwojem istniejących projektów oraz wdrażaniem nowych rozwiązań na poziomie globalnych oraz lokalnych klientów firmy. Wcześniej Maciej Plebański pracował m.in. na stanowisku regionalnego dyrektora sprzedaży w firmach Siemens i Siemens Enterprise Communications w Polsce. Jest absolwentem Ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach.

Do końca lutego obowiązki rezesa zarządu T-Systems w Polsce pełnił Alexander Bartz, który funkcję tę łączył ze stanowiskiem dyrektora finansowego firmy. Alexander Bartz pozostaje w zarządzie firmy i będzie nadal piastował stanowisko dyrektora finansowego.

Zmianie na stanowisku prezesa towarzyszy także reorganizacja struktur firmy T-Systems. Dział Usług zostanie podzielony pomiędzy dwa pozostałe piony – sprzedaży i produkcji. Analogiczne modyfikacje są systematycznie implementowane w kolejnych spółkach grupy T-Systems i mają na celu uproszczenie globalnych struktur firmy.