Na koniec czerwca nC+ miało 2,3 mln abonentów, średni przychód z jednego jej abonenta wynosił 63,4 zł, a całkowite przychody platformy w I półroczu sięgnęły 1,14 mld zł.

EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacji) platformy wynosiła w I półroczu 200 mln zł, co zdaniem analityków jest imponującym wynikiem. Udział TVN w stracie nC+ wyniósł 4,7 mln zł.  Koszty platformy związane z jej restrukturyzacją w I półroczu sięgnęły 66 mln zł.John Driscoll, członek zarządu TVN odpowiedzialny za finanse, przestrzegał, by nie zakładać podobnych, jak w I półroczu wyników nC+ także w II półroczu 2013. – Zapewne w II półroczu nC+ także wykaże jakieś koszty, ale trudno mi dziś odpowiedzieć na pytanie, jakie – mówił.

W związku z tym, że 2,3 mln klientów połączonych platform n i Cyfra+ to mniej niż wynosiłyby połączone bazy abonenckie obu tych platform pro forma (2,55 mln), o 3 proc. spadły w II kwartale wpływy TVN od tzw. gniazdek. – Część klientów platform n i Cyfra+ się dublowała, więc liczba abonentów nC+ jest nieco niższa, i to główny powód spadku wpływów z opłat od operatorów otrzymywanych za nasze kanały tematyczne – mówi Markus Tellenbach, prezes TVN.

Przychody telewizyjnej grupy sięgnęły w II kwartale 440 mln zł (spadek o 2,5 proc. rok do roku), EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją): 157 mln zł (wzrost o 10 proc.), a skorygowana o straty wynikające z posiadania udziałów w restrukturyzowanej w I półroczu platformie nC+: 171 mln zł (wzrost o 20 proc.). Tak duży wzrost EBITDA to, jak tłumaczy TVN, „skutek wyhamowania spadku przychodów i znacznych oszczędności, przede wszystkim kosztów programowych, co z nadwyżką zrekompensowało wpływ niższych przychodów”. Strata netto przypadająca akcjonariuszom sięgnęła w II kwartale 30 mln zł przy -74 mln zł rok wcześniej.

Konsensus analityków przepytanych przez agencję Reutera wskazywał na przychody na poziomie 440 mln zł, zysk operacyjny : 128 mln zł, EBITDA w wysokości 149 mln zł (a skorygowana 161 mln zł), natomiast  strata  netto: 35 mln zł.