Problemy z wyłonieniem operatora sieci WAN w ZUS-ie

Publikacja: 02.01.2014 13:55

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zlecił Orange Polska (d. Telekomunikacji Polskiej), bez przetargu, świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN spiętej z głównym systemem informatycznym – KSI ZUS. Umowa obowiązywała będzie od 5 stycznia do czasu, aż ZUS znajdzie kolejny podmiot, który świadczył będzie podobną usługę na jego rzecz, nie dłużej jednak niż do końca roku.

Wartość umowy to 13,95 mln zł brutto. Budżet zarezerwowany przez ZUS miał wartość 17,21 mln zł brutto.

Orange Polska zdobyła zlecenie w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia bo, jak tłumaczy ZUS, tylko ta firma mogła zapewnić ciągłość działania sieci WAN, której sprawne funkcjonowanie ma krytyczne znaczenie dla instytucji.

„W obecnym stanie prawnym i faktycznym, wyłącznie obecny operator sieci jest w stanie rekonfigurować sieć WAN, w terminie umożliwiającym prawidłową realizację zadań ustawowych, także przy uwzględnieniu krótkich terminów vacatio legis” – tłumaczy ZUS.

Operator obsługuje sieć WAN w ZUS na podstawie umowy z 5 lipca 2010 r. (zawierano do niej wiele umów uzupełniających). Kontrakt ten wygasa 4 stycznia. Sieć została zestawiona w oparciu o szkielet będący własnością TP oraz łącza dostępowe do siedzib wszystkich oddziałów, inspektoratów oraz biur terenowych ZUS włączonych w struktury KSI ZUS.

Pod koniec ub.r. ZUS rozpisał przetarg, który ma wyłonić nowego operatora sieci WAN.

Nowa umowa ma obowiązywać 42 miesiące. Wadium, które musieli wnieść operatorzy zainteresowani realizacją zadania, ustalono na 1,5 mln zł. Termin składania ofert,  upłynął 30 grudnia. Był wielokrotnie przedłużany (dlatego ZUS nie udało się do tej pory znaleźć nowego operatora) z powodu odwołań i protestów, które wnosiły zainteresowane firmy.

Wśród protestujących byli Polkomtel, TK Telekom i Telekomunkacja Polska. Dwa z odwołań zostały uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławcza. Ponadto operatorzy w toku postępowania zadali ponad 130 pytań do treści SIWZ „co także wpłynęło na konieczność kolejnej modyfikacji SIWZ i przełożenia terminu składania ofert na grudzień” – tłumaczy ZUS.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu