Dziewięć na dziesięć młodych osób, w wieku 18-24 lata chce wykorzystywać Internet w sprawach związanych z usługami masowymi. Tak wynika z badania „Polak 3.0 – czy jesteśmy gotowi na życie w cyfrowej rzeczywistości?”, przeprowadzonego dla Poczty Polskiej przez Instytut Homo Homini. Wyniki badań zaprezentowane zostały podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Z nowych sposobów załatwiania spraw z dostawcą usługi chciałoby skorzystać 6 na 10 Polaków (58 proc.), taką formę kontaktu odrzuca nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych. Największy optymizm wobec coraz to nowszych technologii wykazują jednak przede wszystkim młodzi respondenci, w wieku 18-24 lata, którzy w roli konsumenta dopiero wkraczają na rynek. Aż 92 proc. z nich jest zainteresowanych tego typu formą kontaktu w przypadku potrzeby załatwienia sprawy związanej z dostawą takich usług jak prąd, gaz, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, czy również w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Najmniej skorzy do załatwiania spraw przez Internet są mieszkańcy wsi, jednak i w tej grupie prawie połowa badanych jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Najbardziej entuzjastycznie do internetowej obsługi podchodzą mieszkańcy największych miast, wśród których chęć załatwiania spraw za pośrednictwem sieci wyraża blisko 70 proc.e

Jakie są przyczyny braku zainteresowania możliwością korzystania z sieci podczas kontaktu z dostawcami usług masowych?

W pierwszej kolejności to brak zaufania deklarowany przez 4 na 10 badanych. Te osoby preferują zdecydowanie bardziej kontakt osobisty. Podobnie wiele wskazań, bo ponad jedna trzecia, dotyczy kwestii posiadania papierowych potwierdzających relacje z dostawcami prądu, ogrzewania czy usług telekomunikacyjnych. Zaledwie 15 proc. wskazanych przyznało, że po prostu nie potrafi obsługiwać komputera, więc nie wie, jak tego typu sprawy mogliby załatwić przez sieć. Co dziesiąty respondent wskazał natomiast na brak komputera lub dostępu do Internetu.