111 MHz szerokości mają zasoby radiowe w różnych zakresach, kontrolowane przez spółki należące bądź kojarzone z Zygmuntem Solorzem-Żakiem – wynika z podsumowania, jakie przygotowało P4, operator sieci Play w opinii dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla porównania Polkomtel dysponuje 79 MHz pasma, Polska Telefonia Cyfrowa 72 MHz pasma, a PTK Centertel 76 MHz pasma.

Trzeba zaznaczyć, że aż 50 MHz spektrum radiowego w dyspozycji grupy Solorza przypada na mało dziś jeszcze przydatne pasmo 2,6 GHz TDD(dodatkowo 20 proc. tego pasma operator musi alokować na usługi socjalnego dostępu do internetu). Tak czy inaczej grupa Solorza dysponuje 61 MHz pasma w komercyjnie wykorzystywanych dzisiaj zakresach 850/900 MHz i 1800 MHz, chociaż liczba użytkowników tych sieci nie przekracza 130 tys. Dla porównania P4, które obsługuje 3,5 mln użytkowników (kart SIM) dysponuje 44 MHz pasma.

Dzisiaj na różnych zakresach pracują odmienne systemy radiowe (GSM, UMTS, CDMA), ale daje się zauważyć stopniową unifikację, np.wypieranie systemu GSM przez UMTS/HSPA. Zgromadzone przez operatorów zasoby radiowe będzie można wykorzystywać w sposób bardziej jednolity, niż dzisiaj (choć zdaniem specjalistów trudno spodziewać się tego wcześniej, niż za 15 lat).

Według szacunków P4 UKE ma rozdysponowania jeszcze pasmo radiowe o łącznej szerokości 205 MHz w zakresie 1800 MHz, 2,1 MHz oraz 2600 MHz.