Była walka, jest prolongata rezerwacji pasma 900 MHz dla Orange. Prezes UOKIK proponował ujednolicenie terminów rezerwacji [nowe]

Publikacja: 27.06.2014 16:27

[aktualizacja]

Orange Polska poinformował dziś w komunikacie giełdowym, że otrzymał decyzję prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji pasma 900 MHz na kolejnych 15 lat.

„Rezerwacja została wydana na okres kolejnych 15 lat (do 6 lipca 2029 roku), jest ważna na obszarze całego kraju i neutralna technologicznie. Wymogiem jest pokrycie 90 proc. obszaru Polski usługami telekomunikacyjnymi, świadczonymi z wykorzystaniem tych częstotliwości. W przypadku Orange Polska na koniec marca 2014 roku pokrycie to wynosiło ponad 99,5 proc.” – podał telekom.

Wysokość opłaty za rezerwowane pasmo, jaką Orange zapłaci w ciągu 14 dni została określona na 358,1 mln zł, choć – jak można zobaczyć poniżej – Polkomtel i Sferia postulowały, aby ją wyliczyć inaczej i na około 516 mln zł.

Adam Jasser, nowy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął udział w konsultacjach decyzji UKE.

I tym razem nie obyło się bez uwag krytyki szefa urzędu antymonopolowego. Polkomtel i Sferia wysunęły szereg argumentów przeciwko prolongacie.

Adam Jasser uważa, że niewystarczająca jest analiza UKE, w której regulator poddaje przeglądowi ewentualne przesłanki odmowy przedłużenia rezerwacji. Szefowie UOKIK-u zabrakło analizy dotyczącej pasma 800 MHz i 1800 MHz, w tym stwierdzenia, czy nie stanowią one zasobów o charakterze substytucyjnym wobec pasma 900 MHz pod kątem własności propagacyjnych i pojemnościowych.

Uważa też, że UKE powinno poszerzyć analizę stanu konkurencji na rynkach produktowych o usługi przesyłu danych i dostępu do Internetu, a w dokumencie powinny pojawić się też wnioski nt. stopnia efektywności wykorzystania pasma.

Prezes UOKIK-u wskazuje ponadto, że czas prolongaty rezerwacji został ustalony z pominięciem terminów wygasania rezerwacji posiadanych przez innych operatorów. „Powyższe sprawiać może poważne problemy regulacyjne w kontekście zwiększania efektywności sieci, po przydzieleniu ostatnich dostępnych częstotliwości. Należy się spodziewać, że w przyszłości regulator rynku telekomunikacyjnego powinien podjąć działania w obszarze związanym z poprawą trybu rozdysponowania pasma między operatorów telekomunikacyjnych. Proces tzw. refarmingu lub ewentualnych innych zmian w zakresie wykorzystywania częstotliwości wydaje się znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia i bardziej efektywny, jeżeli terminy obowiązywania rezerwacji (…) wygasną w tym samym czasie” – napisał Jasser.

Jego uwaga dotyczy przy tym częstotliwości 800-900/180-1900 i 2600 MHz. Prezes UOKIK nie wskazał który termin wg. niego byłby optymalnym wspólnym terminem wygasania rezerwacji.

W konsultacjach decyzji wzięły również udział Polkomtel i Sferia. Operator sieci Plus wysuwa argumenty przeciwko prolongacie rezerwacji. Zgłosił przy tej okazji szereg zastrzeżeń powtarzając  m.in. swoją wcześniejszą krytykę wobec współdzielenia częstotliwości przez Orange i T-Mobile Polska. Z pism można dowiedzieć się m.in., że Zygmunt Solorz-Żak wystąpił do NIK o zbadanie, czy Orange i T-Mobile nie łamią prawa.

Polkomtel uważa m.in., że:

* Orange naruszył przepisy prawa i warunki rezerwacji;

* UKE powinien bądź zawiesić postępowanie rezerwacyjne i analizować możliwości prolongaty po aukcji 800 MHz; a jeśli nie to może wydać ewentualną prolongatę na dwa lata;

* UKE powinien współpracować z UOKIK wydając decyzję o prolongacie;

* na pasmo 900 MHz wykorzystywane do tej pory przez Orange powinien zostać rozpisany przetarg, konkurs lub aukcja, bo TPSA nie była uprawniona by występować z wnioskiem o prolongatę, a wobec tego nie wystąpił o to nikt uprawniony.

* źle wyliczono opłatę za prolongatę pasma i Orange powinien zapłacić za nią nie 358 mln zł, a około 516 mln zł na podstawie wyceny 1 MHz z przetargu, w którym oferty złożyły Aero 2 i P4.

Podobne uwagi zgłosiła Sferia.

Stanowisko zainteresowanego – Orange Polska – zostało utajnione.

[aktualizacja]

Orange Polska poinformował dziś w komunikacie giełdowym, że otrzymał decyzję prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji pasma 900 MHz na kolejnych 15 lat.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży