Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku na temat zakresu i sposobu korzystania z Internetu, komputerów i narzędzi ICT w Polsce przez gospodarstwa domowe i firmy. W informacji sygnalnej GUS, zatytułowanej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.” widać stopniowy wzrost wykorzystania powyższych narzędzi komunikacji. Po raz pierwszy w badaniu pytano np. o wykorzystanie komputerów, czy smartfonów w pracy. Mieszkańcy wsi – co raczej nie jest zaskoczeniem – korzystają z nich w pracy dużo rzadziej niż osoby zamieszkujące miasta.

Nieco urósł odsetek przedsiębiorstw w Polsce używających rozwiązań chmury obliczeniowej (do 11,5 proc. wobec 10 proc. rok temu).  Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej kupowano te, które związane były z udostępnianiem poczty e-mail (7,7 proc. przedsiębiorstw). Większość firm korzystała z usług w chmurze za pomocą serwerów współdzielonych (77,1 proc. korzystających z chmury) lub serwerów dedykowanych (odpowiednio 44,1 proc.).

W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6 proc.. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0 proc. proc.), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych między różnymi systemami komputerowymi, 6,2 proc.). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1 proc. przedsiębiorstw, przy czym 9,4 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast 6,4 proc. – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

Z badań GUS wynika, że w  2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne  wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji  samodzielnie deklarowało 71,3 proc. przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46,0 proc..

Firmy coraz częściej korzystają też z mediów społecznościowych: najczęściej w celach marketingowych lub do współpracy z partnerami biznesowymi. W tym roku zadeklarowało używanie SM nieco 30,3 proc. podmiotów gospodarczych, o niecałe 3 pkt proc. więcej niż rok temu. Największym wzięciem ta forma komunikacji cieszy się wśród największych firm (zatrudniających 250 osób i więcej): wśród nich odsetek używających SM to ponad 60 proc.