UOKIK w kontekście Networks!: daleko idąca współpraca operatorska może zagrażać konkurencji

Publikacja: 15.01.2016 11:58

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś o zakończeniu wszczętego 11 kwietnia 2014 r. postępowania wyjaśniające, w ramach którego analizował kwestie związane ze współpracą operatorów telekomunikacyjnych w zakresie udostępniania, łączenia lub współdzielenia częstotliwości, infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnych.

Choć UOKIK tego dziś nie precyzuje, to postępowanie urzędu prowadzone było w związku ze skargami Polkomtela, operatora sieci Plus na Orange Polska i T-Mobile Polska, które utworzyły joint venture Networks!, mające na celu optymalizację ich sieci masztów tak, że dziś tworzą jedną liczącą około 11 tys. lokalizacji. Telekomy współdzielą także niektóre częstotliwości.

Polkomtel i jego właściciel Zygmunt Solorz-Żak stali na stanowisku, że Orange i T-Mobile ze względu na łączę je relacje powinny startować jako konsorcjum w aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz. Debata, jaką rozpoczął miliarder, przyczyniła się – jak przyznawał UOKIK w 2014 r. – do decyzji o wszczęciu postępowania o kooperacji telekomów.

UOKIK ocenił dziś m.in., że „porozumienia o współdzieleniu sieci mogą pociągać za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki dla konkurencji”. Negatywne skutki dla konkurencji, zdaniem urzędu może rodzić „zwłaszcza współdzielenie infrastruktury aktywnej lub częstotliwości”. Urząd dostrzega wprawdzie, że „współdzielenie aktywnych elementów sieci oraz częstotliwości może istotnie zwiększyć wydajność, może też być źródłem problemów w zakresie konkurencji, szczególnie na obszarach zurbanizowanych”.

„Jako potencjalnie antykonkurencyjną można wskazać np. taką współpracę, która z uwagi na daleko posunięty zakres integracji przedsiębiorców i ujednolicenie technologiczne będzie skutkowała niemożnością odpowiedniego zróżnicowania usług/oferty detalicznej współpracujących przedsiębiorców” – uważa UOKIK.

UOKIK najwyraźniej nie dostrzega dziś negatywnych skutków kooperacji telekomów na polskim rynku, ale zapowiedział w związku z tym monitorowanie inicjatyw operatorów w rym zakresie i analizę skutków, jakie współpraca wywołuje na rynku.

„Ocena takiej współpracy – z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń dla konkurencji – będzie dokonywana każdorazowo po analizie otoczenia rynkowego przy uwzględnieniu struktury podmiotowej rynków, na których współpraca jest podejmowana, pozycji rynkowej operatorów, stanu konkurencji, poziomu współpracy oraz siły uzyskiwanej przez współdziałających przedsiębiorców” – czytamy w komunikacie urzędu.

Rozważając zagrożenia wynikające ze współdzielenia infrastruktury, należy wskazać przede wszystkim na:

1) ograniczenie konkurencji infrastrukturalnej (technologicznej), w tym zmniejszenie bodźców do rozwoju infrastruktury oraz tendencję do konkurowania jedynie w ramach wyznaczonych dzieloną technologią,

2) powstanie istotnych asymetrii w zasobach między przedsiębiorcami je współdzielącymi a pozostałymi,

3) ułatwienie wymiany informacji pomiędzy konkurentami umożliwiającej koordynację zachowań na rynku detalicznym.

„Zdaniem UOKiK, im dalej idzie współpraca międzyoperatorska, obejmując kolejne elementy i poziomy infrastruktury, tym większe jest ryzyko, że może ona stanowić zagrożenie dla konkurencji, sprzyjając w szczególności koordynacji działań podejmowanych przez współpracujących konkurentów” – napisał UOKIK.

Z kolei, według urzędu, dzielenie infrastruktury pasywnej (kanalizacja, lokalizacje itp.) zwykle nie ogranicza konkurencji i może wywierać pozytywne skutki poprzez np. redukcję kosztów inwestycji w sieci.

„Za prokonkurencyjną może zostać również uznana współpraca prowadząca do istotnej poprawy dostępności usług dla konsumentów zwłaszcza na terenach słabo zaludnionych, czy też możliwości ich świadczenia na obszarach, na których w ogóle nie były one dotychczas dostępne (tzw. białe plamy)” – czytamy.

Urząd informuje, że ustalenia przeprowadzonego postępowania udostępni Komisji Europejskiej, która analizuje skargę dotyczącą współpracy międzyoperatorskiej. Tu także chodzi najprawdopodobniej o skargę Polkomtela.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował dziś o zakończeniu wszczętego 11 kwietnia 2014 r. postępowania wyjaśniające, w ramach którego analizował kwestie związane ze współpracą operatorów telekomunikacyjnych w zakresie udostępniania, łączenia lub współdzielenia częstotliwości, infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnych.

Choć UOKIK tego dziś nie precyzuje, to postępowanie urzędu prowadzone było w związku ze skargami Polkomtela, operatora sieci Plus na Orange Polska i T-Mobile Polska, które utworzyły joint venture Networks!, mające na celu optymalizację ich sieci masztów tak, że dziś tworzą jedną liczącą około 11 tys. lokalizacji. Telekomy współdzielą także niektóre częstotliwości.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany