UKE chce rozwiązać problem sztucznego ruchu telekomunikacyjnego

Publikacja: 12.08.2013 15:37

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił projekt stanowiska w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

UKE argumentuje, że nadużycia telekomunikacyjne (rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem) związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, to zjawisko zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji.  Regulatora rynku niepoki też brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie.

UKE liczy, że jego inicjatywa doprowadzi do sytuacji, w której gracze rynkowi będą wprowadzali regulacje dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci.

Zgodnie z projektem UKE, w przypadku, gdy operator  podejrzewałby, że określona usługa telekomunikacyjna udostępniona przez drugą stronę może powodować występowanie nadużycia telekomunikacyjnego, mógłby on (po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej stron) czasowo lub na stałe zablokować połączeńnia na numery, na których świadczona jest ta usługa. Przy czym operatorzy mieliby się niezwłocznie wzajemnie informować o wszelkich przypadkach wystąpienia lub o podejrzeniach wystąpienia nadużycia relekomunikacyjnego.

Ewentualne wdrożenie zapisów dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci nie mogłoby być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec użytkowników sieci telekomunikacyjnych, wynikających z zawartych z nimi indywidualnych umów, regulaminów bądź przepisów prawa.

Zainteresowani mają 30 dni na zgłaszanie uwag do przedstawionego przez UKE projektu aneksu.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu