UKE chce rozwiązać problem sztucznego ruchu telekomunikacyjnego

Publikacja: 12.08.2013 15:37

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił projekt stanowiska w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

UKE argumentuje, że nadużycia telekomunikacyjne (rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem) związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, to zjawisko zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji.  Regulatora rynku niepoki też brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie.

UKE liczy, że jego inicjatywa doprowadzi do sytuacji, w której gracze rynkowi będą wprowadzali regulacje dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci.

Zgodnie z projektem UKE, w przypadku, gdy operator  podejrzewałby, że określona usługa telekomunikacyjna udostępniona przez drugą stronę może powodować występowanie nadużycia telekomunikacyjnego, mógłby on (po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej stron) czasowo lub na stałe zablokować połączeńnia na numery, na których świadczona jest ta usługa. Przy czym operatorzy mieliby się niezwłocznie wzajemnie informować o wszelkich przypadkach wystąpienia lub o podejrzeniach wystąpienia nadużycia relekomunikacyjnego.

Ewentualne wdrożenie zapisów dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci nie mogłoby być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec użytkowników sieci telekomunikacyjnych, wynikających z zawartych z nimi indywidualnych umów, regulaminów bądź przepisów prawa.

Zainteresowani mają 30 dni na zgłaszanie uwag do przedstawionego przez UKE projektu aneksu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił projekt stanowiska w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

UKE argumentuje, że nadużycia telekomunikacyjne (rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem) związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, to zjawisko zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji.  Regulatora rynku niepoki też brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą