Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem o sposób interpretacji nowych zapisów Prawa telekomunikacyjnego (art. 60a), które zrównuję prawa abonentów z prawami uzytkowników usług przedpłacanych. PIIT postuluje, aby taki użytkownik udostępniając swoje dane, niezbędne do otrzymywania informacji, wskazywał niedwyznacznie, że właśnie po to je udostępnia.

– Słuszne wydaje się założenie, że ustawodawca nie dążył do pozbawienia tej grupy klientów pewnych zalet ich wcześniejszego statusu prawnego, sprowadzających się m. in. do zachowania anonimowości lub istotnego ograniczenia możliwości przetwarzania ich danych przez dostawcę usług czy też kierowania przezeń informacji do tych klientów – dowodzi w swoim piśmie PIIT. Zdaniem izby, operatorzy, winni również mieć możliwość weryfikacji danych klientów, którzy będę chcieli otrzymywać informację od operatorów, co oznacza koniecznośc fizycznego kontaktu z siecią obsługi danego operatora.

W praktyce chodzi przede wszystkim o dystrybucję informacji dotyczących zmian w ofercie (regulaminy, cenniki itp.), do czego do niedawna mieli prawo tylko abonenci. Nie wiadomo, czy Ministrestwo Infrastruktury przychyli się do interpretacji, realnie zaostrzających, zasady informowania użytkowników usług przedpłacanych.