Informacje o liczbie rozwiązanych umów z beneficjentami POIG 8.4 zaniepokoiła środowisko. – Trzeba podkreślić, że z 79 takich umów 49, to umowy Profit Group i powiązanej spółki – powiedziała Eliza Pogorzelska reprezentująca Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej (WWPE). Cytuje ją Telko.in.

Jak przypomina serwis, Profit Group składało tzw. wnioski blokujące poszczególne rejony kraju, co zakończyło się interwencją organów nadzorujących wdrażanie POIG 8.4.

Eliza Pogorzelska wskazała również, że pozostałe niedoszłe do skutku umowy zostały rozwiązane z woli beneficjentów, a nie z inicjatywy WWPE. – Operatorzy najczęściej argumentują swoją decyzję trudnością z pozyskaniem zgód i pozwoleń oraz problemami z pozyskaniem finansowania i brakiem innych zasobów na realizację projektów. Zwłaszcza, jeżeli równolegle realizują więcej niż jeden – mówiła przedstawicielka WWPE.

– Bardzo nas niepokoi, że 39 projektów, umowy na które podpisane zostały jeszcze w 2012 r. są zaawansowane najwyżej w 25 proc. Z projektami z 2013 r. nie jest wiele lepiej. Generalnie większość nie zakończonych projektów zrealizowano w 30-40 proc. Z komunikacji z operatorami wiemy, że wiele umów przez dłuższy czas leżała po prostu odłogiem – dodała.

Przedstawicielka WWPE wypowiadała się podczas trwającej w Ossie XIV Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Rpkom.pl jest jest jej patronem medialnym.