O co pytają operatorzy, którzy chcą budować sieci dostępowe z dofinansowaniem

30 listopada skończy się drugi tegoroczny konkurs w ramach działania 8.4 POIG, w którym można się starać o pozyskanie środków na budowę sieci ostatniej mili. Kwota alokacji przewidywana w tym konkursie, to około 13,9 mln euro, tj. blisko 62 mln zł. Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował czat, podczas którego eksperci z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i samego urzędu odpowiadali na pytania przedstawicieli operatorów zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania

Publikacja: 22.11.2012 08:49

O co pytają operatorzy, którzy chcą budować sieci dostępowe z dofinansowaniem

Foto: ROL

Przedsiębiorców niepokoi m.in. fakt, że obecny nabór wniosków w ramach 8.4 POIG się kończy, a tymczasem Władza Wdrażająca Programy Europejskiej nie ogłosiła jeszcze wyników poprzedniego, tegorocznego,  naboru. Przedstawiciele WWPE poinformowali, że prawdopodobnie wyniki poprzedniego konkursu będą ogłoszone dopiero po zakończeniu obecnie trwającego naboru.

Jeden z operatorów biorących udział w czacie spytał więc, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu trwania obecnego konkursu do momentu ogłoszenia wyników poprzedniego. Przedstawiciele WWPE wyjaśnili, że przyjęty harmonogram naboru wniosków jest obligatoryjny dla jednostek zaangażowanych w procedurę ich przyjmowania. W związku z tym nie ma możliwości przesunięcia terminu naboru, nawet jeśli ocena projektów złożonych w ramach poprzedniego konkursu się nie zakończyła.

Uczestnicy czatu chcieli też zweryfikować pojawiające się tu i ówdzie informacje, czy przygotowywany jest konkurs „8.5 POIG”, w którym będą obowiązywać nowe zasady i który będzie ogłoszony  tylko dla projektów realizowanych w technologii radiowej i satelitarnej, Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dość enigmatycznie odpowiedzieli, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem usprawnień w ramach 8. osi POIG. A informacje o ich rezultacie powinny być znane najwcześniej na początku 2013 r.

Jeden uczestników czatu skarżył się, że ponieważ jest operatorem, który oferuje usługi dostępu do internetu w technologiach najsłabiej punktowanych w konkursach 8.4 POIG (radiowa i satelitarna), to tym samym ma mniejsze szanse na uzyskanie dofinansowania budowy sieci. – Jak się mają takie preferencje pewnych rozwiązań do zasady neutralności technologicznej wymaganej przez Unię Europejską? –  dopytywał. Eksperci z WWPE wyjaśnili, że pojęcie neutralności technologicznej nie oznacza zrównania punktacji za różne technologie. Zróżnicowanie punktowe wynika z obecnych i przyszłych możliwości wybranej technologii. Naturalne jest, że technologie światłowodowe dają zdecydowanie większe możliwości, niż inne. A konstrukcja punktowania projektów nie wyklucza otrzymania dofinansowania przez projekty realizowane w technologii radiowej, czy satelitarnej.

O technologię satelitarną pytał też inny uczestnik czatu. Zastanawiał się, jakie ma szanse na dotację na projekty tego typu. Przedstawiciele WWPE zwrócili uwagę, że punktacja za technologię satelitarną została zrównana z technologia radiową. Tym samym zwiększone zostały szanse wnioskodawców realizujących inwestycje w technologii satelitarnej, zwłaszcza na obszarach, gdzie wykorzystanie tej technologii jest uzasadnione ukształtowaniem terenu bądź niską gęstością zaludnienia.

Pytano też czy infrastruktura wybudowana w ramach działania 8.4 POIG może zostać odsprzedane podmiotom odpowiedzialnym za projekty regionalnych sieci, np. Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.  Eksperci z WWPE tłumaczyli, że beneficjent działania 8.4 POIG jest zobowiązany do niedokonywania, w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, zasadniczych jego modyfikacji. W związku z tym infrastruktura nie może zostać odsprzedana w okresie realizacji i trwałości projektu.

Ktoś inny dopytywał, jak WWPE odnosi się do zmian formy organizacyjno-prawnej beneficjenta (przekształcenia, czy też połączenia) będącego w trakcie realizacji projektu budowy sieci dostępowej w ramach działania 8.4 POIG. Eksperci z WWPE wyjaśniali, że każda zmiana organizacyjno-prawna beneficjenta jest weryfikowana indywidualnie. W szczególności pod kątem przynależności do kategorii MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) i pod kątem zapewnienia trwałości projektu.

Zapis całego czatu na temat realizacji działania POIG 8.4

Przedsiębiorców niepokoi m.in. fakt, że obecny nabór wniosków w ramach 8.4 POIG się kończy, a tymczasem Władza Wdrażająca Programy Europejskiej nie ogłosiła jeszcze wyników poprzedniego, tegorocznego,  naboru. Przedstawiciele WWPE poinformowali, że prawdopodobnie wyniki poprzedniego konkursu będą ogłoszone dopiero po zakończeniu obecnie trwającego naboru.

Jeden z operatorów biorących udział w czacie spytał więc, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu trwania obecnego konkursu do momentu ogłoszenia wyników poprzedniego. Przedstawiciele WWPE wyjaśnili, że przyjęty harmonogram naboru wniosków jest obligatoryjny dla jednostek zaangażowanych w procedurę ich przyjmowania. W związku z tym nie ma możliwości przesunięcia terminu naboru, nawet jeśli ocena projektów złożonych w ramach poprzedniego konkursu się nie zakończyła.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu