Brytyjski regulator rynku telekomunikacyjnego [link=http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/wmctr/]rozpoczął konsultacje[/link] decyzji, które miałyby doprowadzić do obniżki stawki MTR w Wielkiej Brytanii ze średniego poziomu 4,3 (4,84 eurocenta) pensów za minutę dzisiaj do 0,5 (0,56 eurocenta) pensa za minutę w 2015 r. Komisja Europejska tymczasem planuje poziom 1,5-3 eurocenty za minutę w 2013 r.

Ofcom zamierza stosować kosztową bazę do wyznaczania stawek MTR, metodę LRIC zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Zdaniem brytyjskiego regulatora kalkulacja zgodna z tą metodologią doprawdzi do spadku ceny jednej minuty w hurcie z powodu rosnącego wolumenu transmisji danych, na które przekłada się coraz większa część kosztów budowy i utrzymania sieci mobilnych. Druga przyczyna, to spadek cen sprzętu sieciowego. Ofcom proponuje spadek MTR do 2,5 pensa za minutę na przełomie 2011 i 2012 roku. Potem co 12 miesięcy stawki hurtowe miałyby spadać kolejno do: 1,5 pensa, 0,9 pensa, aby w 2015 osiągnąć poziom 0,5 pensa. Asymetria na korzyść sieci Hutchison 3 (7 proc.) utrzymana zostałaby do 2011/2012 r. Plany Ofcomu są zbieżne z planami Komisji Europejskiej, ponieważ w 2013 r. poziom MTR na rynku brytyjskim wynosiłby mniej więcej tyle, ile planuje KE. Z tym, że brytyjski regulator wyznacza już dalsza drogę obniżki MTR, uprzedzając działania Komisji.

Aktualne regulacje rynku terminacji mobilnej w Wlk.Brytanii obowiązują do końca I kwartału 2011 r. Nowy reżim regulacyjny miałby rozpocząć się 1 kwietnia przyszłego roku.