Technologia cloud computing zmienia sposób udostępniania technologii i korzystania z informacji. Ponad 80 proc. dyrektorów ds. biznesowych i technicznych uważa, że przetwarzanie w chmurze zmieni funkcjonowanie środowiska technologicznego co najmniej w takim samym stopniu jak wirtualizacja czy Internet – wynika z badań Coleman Parkes Research zleconych przez HP.

Obecnie jednak tylko 24 proc. modeli świadczenia usług w przedsiębiorstwach opiera się na chmurach obliczeniowych. Dyrektorzy ds. biznesowych i technicznych szacują, że do 2020 r. wskaźnik ulegnie niemal podwojeniu. Najważniejsze czynniki przemawiające za wdrożeniem przetwarzania w chmurze to szybkie opracowywanie aplikacji (50 proc.), większa elastyczność reakcji na zmiany rynkowe (32 proc.) i niższe koszty operacyjne (18 proc..).

Firmy traktują inwestycje w przetwarzanie w chmurze priorytetowo. W latach 2012-2020 aż 43 proc. ankietowanych zamierza inwestować w ten obszar od 500 tys. do 1 mln dolarów rocznie, a niemal 10 proc. planuje co roku przeznaczać na ten cel więcej niż 1 mln dol.

Respondenci wskazali trzy kluczowe czynniki stojące na przeszkodzie wdrażania usług udostępnianych w chmurze: obawy o bezpieczeństwo (35 proc.), problemy z przekształceniem infrastruktury (33 proc.) i kwestie zgodności z przepisami lub nadzoru (17 proc.)