AUKCJA LTE 2014: Stanowiska KIGEiT i ECTA

Publikacja: 20.03.2014 15:36

Znamy już część stanowisk aukcyjnych. Niektórzy operatorzy i izby gospodarcze uważają, że przygotowana dokumentacja aukcyjna – mimo że została poprawiona w wielu aspektach – nadal jest wadliwa.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji po analizie dokumentacji w stanowisku zwraca się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o „ponowne przeanalizowanie wszystkich aspektów planowanej aukcji”, z uwzględnieniem jej uwag. Izba apeluje również do prezes UKE, aby szczegółowo odniosła się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji oraz przedstawiła wyniki analiz, w oparciu o które zdecydowała się na takie, a nie inne rozwiązania.

W stanowisku zajęła tym razem trzema głównymi problemami: tzw. spectrum cap, wpływem na konkurencję współpracy Orange i T-Mobile w zakresie współdzielenia częstotliwości; koncepcją jednej wspólnej sieci w paśmie 800 MHz.

KIGEiT wskazuje:

* regulator miesza aukcję z przetargiem, ponieważ wprowadza do niej ograniczenia w postaci tzw. spectrum cap do aukcji może być niezgodne z prawem, jako, że w aukcji jedynym kryterium powinna być cena;

* z drugiej strony Izba zauważa, że UKE (błędnie) nie dokonał obliczeń zasobów częstotliwości znajdujących się w posiadaniu operatorów na podstawie innych tytułów prawnych aniżeli rezerwacja częstotliwości (prof. Stanisław Piątek wskazywał na łamach rpkom.pl, że UKE powinno uwzględnić upoważnienia do wykorzystywania pasma);

* mechanizm zastosowany przy obliczaniu spectrum cap jest wadliwy;

* brakuje zabezpieczeń przed możliwościami ominięcia zakazów dotyczących spectrum cap;

W skrócie i uproszczeniu Izba chce, aby UKE wykreślił z dokumentacji ograniczenia w postaci tzw. spectrum caps, bądź też przyjął inny mechanizm naliczania tego limitu, m.in. uwzględniający „faktyczne wykorzystywanie częstotliwości przez poszczególne podmioty”.

KIGEiT wypowiada się również o współdzieleniu częstotliwości i skutkach objęcia taką współpracą pasma 800 MHz przez Orange i T-Mobile dla konkurencji.

Proponuje przyjęcie wariantu budowy jednej sieci dla częstotliwości 800 MHz, jako modelu o wielu przewagach nad modelem proponowanym w aukcji i zapewniającym realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego.

ECTA (European Competitive Telecommunication Association, do którego należą spośród polskich firm Netia i P4) ponownie zwróciła uwagę na skutki współpracy Orange i T-Mobile i zaproponowała, aby firmy te mogły stanąć do aukcji bądź za pośrednictwem joint venture NetWorks!, które podlegałoby zaproponowanemu w aukcji ograniczeniu (market caps). Po drugie, ECTA uważa, że w aukcji powinno się wprowadzić system kar dla uczestników wycofujących oferty, tak, aby uniemożliwić im podbijanie ceny.

Znamy już część stanowisk aukcyjnych. Niektórzy operatorzy i izby gospodarcze uważają, że przygotowana dokumentacja aukcyjna – mimo że została poprawiona w wielu aspektach – nadal jest wadliwa.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji po analizie dokumentacji w stanowisku zwraca się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o „ponowne przeanalizowanie wszystkich aspektów planowanej aukcji”, z uwzględnieniem jej uwag. Izba apeluje również do prezes UKE, aby szczegółowo odniosła się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji oraz przedstawiła wyniki analiz, w oparciu o które zdecydowała się na takie, a nie inne rozwiązania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów