AUKCJA LTE 2014: Stanowiska KIGEiT i ECTA

Publikacja: 20.03.2014 15:36

Znamy już część stanowisk aukcyjnych. Niektórzy operatorzy i izby gospodarcze uważają, że przygotowana dokumentacja aukcyjna – mimo że została poprawiona w wielu aspektach – nadal jest wadliwa.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji po analizie dokumentacji w stanowisku zwraca się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o „ponowne przeanalizowanie wszystkich aspektów planowanej aukcji”, z uwzględnieniem jej uwag. Izba apeluje również do prezes UKE, aby szczegółowo odniosła się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji oraz przedstawiła wyniki analiz, w oparciu o które zdecydowała się na takie, a nie inne rozwiązania.

W stanowisku zajęła tym razem trzema głównymi problemami: tzw. spectrum cap, wpływem na konkurencję współpracy Orange i T-Mobile w zakresie współdzielenia częstotliwości; koncepcją jednej wspólnej sieci w paśmie 800 MHz.

KIGEiT wskazuje:

* regulator miesza aukcję z przetargiem, ponieważ wprowadza do niej ograniczenia w postaci tzw. spectrum cap do aukcji może być niezgodne z prawem, jako, że w aukcji jedynym kryterium powinna być cena;

* z drugiej strony Izba zauważa, że UKE (błędnie) nie dokonał obliczeń zasobów częstotliwości znajdujących się w posiadaniu operatorów na podstawie innych tytułów prawnych aniżeli rezerwacja częstotliwości (prof. Stanisław Piątek wskazywał na łamach rpkom.pl, że UKE powinno uwzględnić upoważnienia do wykorzystywania pasma);

* mechanizm zastosowany przy obliczaniu spectrum cap jest wadliwy;

* brakuje zabezpieczeń przed możliwościami ominięcia zakazów dotyczących spectrum cap;

W skrócie i uproszczeniu Izba chce, aby UKE wykreślił z dokumentacji ograniczenia w postaci tzw. spectrum caps, bądź też przyjął inny mechanizm naliczania tego limitu, m.in. uwzględniający „faktyczne wykorzystywanie częstotliwości przez poszczególne podmioty”.

KIGEiT wypowiada się również o współdzieleniu częstotliwości i skutkach objęcia taką współpracą pasma 800 MHz przez Orange i T-Mobile dla konkurencji.

Proponuje przyjęcie wariantu budowy jednej sieci dla częstotliwości 800 MHz, jako modelu o wielu przewagach nad modelem proponowanym w aukcji i zapewniającym realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego.

ECTA (European Competitive Telecommunication Association, do którego należą spośród polskich firm Netia i P4) ponownie zwróciła uwagę na skutki współpracy Orange i T-Mobile i zaproponowała, aby firmy te mogły stanąć do aukcji bądź za pośrednictwem joint venture NetWorks!, które podlegałoby zaproponowanemu w aukcji ograniczeniu (market caps). Po drugie, ECTA uważa, że w aukcji powinno się wprowadzić system kar dla uczestników wycofujących oferty, tak, aby uniemożliwić im podbijanie ceny.

Znamy już część stanowisk aukcyjnych. Niektórzy operatorzy i izby gospodarcze uważają, że przygotowana dokumentacja aukcyjna – mimo że została poprawiona w wielu aspektach – nadal jest wadliwa.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji po analizie dokumentacji w stanowisku zwraca się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o „ponowne przeanalizowanie wszystkich aspektów planowanej aukcji”, z uwzględnieniem jej uwag. Izba apeluje również do prezes UKE, aby szczegółowo odniosła się do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji oraz przedstawiła wyniki analiz, w oparciu o które zdecydowała się na takie, a nie inne rozwiązania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek