Rzecz o Innowacjach. Zrównoważone rolnictwo i nowe odmiany

Maspex wspiera zrównoważone rolnictwo i pracuje nad nową odmianą ogórka gruntowego oraz nowatorskimi kiszonkami.

Publikacja: 29.08.2022 22:27

≥Wprowadzenie nowej odmiany przyniesie wiele korzyści

≥Wprowadzenie nowej odmiany przyniesie wiele korzyści

Foto: mat. pras.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej odmiany ogórka i zmianę procesu kiszenia.

Od wielu lat polscy producenci ogórków kiszonych zmagają się z problemem braku odmiany ogórka gruntowego, która spełniałaby zarówno oczekiwania rolników, jak i branży przetwórczej. Stosowana technologia uprawy nie pozwala na osiągnięcie zadowalającej opłacalności produkcji, co skutkuje niewystarczającym zainteresowaniem rolników tego typu uprawami i negatywnie wpływa na cechy ogórka. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc projekt badawczo-naukowy współrealizowany przez należącą do Grupy Maspex firmę Fruktus Agros Nova. Celem projektu jest stworzenie stabilnej bazy surowca dopasowanego do potrzeb posiadanej technologii kiszenia oraz pokrycie zapotrzebowania na odmianę ogórka przeznaczoną do procesu kiszenia.

– Wpływ na poprawę ekonomiki produkcji ogórków jest kluczowy dla potrzeb produkcyjno-sprzedażowych spółki, pomoże też w zacieśnieniu współpracy z lokalnymi rolnikami. Poprawa plenności zachęci współpracujących z nami od lat rolników do obsadzenia pól nowymi odmianami. Jesteśmy głęboko przekonani, że „wychodzące”, czyli coraz rzadziej spotykane odmiany ogórków, zyskają zwolenników również wśród osób, które do tej pory nie zajmowały się uprawą ogórka gruntowego. Lepszej jakości surowiec, dostosowany do naszego klimatu, to mniejsze zużycie wody w procesie uprawy oraz bardziej ekologiczny i mniej kosztowny proces pozyskiwania warzyw – mówi dyrektor zakładu w Wąsoszu Dariusz Piotrowski.

Wspieranie lokalnych rolników jest jednym z priorytetów strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt kolibra”, która wyznacza kierunki działań Maspexu do 2030 roku. Jednym z celów firmy w tym zakresie jest, by minimum 50 proc. dostępnych w Polsce surowców było skupowanych z upraw znajdujących się w promieniu 150 km od zakładów produkcyjnych. Wsparcie w uzyskaniu lepszej jakości ogórków będzie miało kluczowe znaczenie dla problemu zbyt małej krajowej produkcji wysokiej jakości ogórka gruntowego przeznaczonego do procesu kiszenia. Realizacja projektu przyniesie także realne zmiany w zakresie zrównoważonej, niskoemisyjnej uprawy. Wprowadzenie nowej odmiany pozwoli na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin oraz nawozów doglebowych o co najmniej 20 proc.

Dbałość o wzrost znaczenia upraw lokalnych i dążenie do bardziej przyjaznego dla środowiska procesu to niejedyne działania, na które spółki przetwórcze należące do Grupy Maspex kładą teraz szczególny nacisk. Prowadzone są także projekty mające na celu poprawę jakości przetworów fermentowanych. Wśród nich można wymienić zakończony z sukcesem projekt dotyczący opracowania technologii i kultur starterowych do prowadzenia kontrolowanej, przemysłowej fermentacji warzyw zapewniającej wysoką trwałość produktów fermentowanych. Projekt ten wpisuje się w panujące na rynku trendy żywieniowe, w których kluczową rolę odgrywa rosnące zapotrzebowanie na żywność prozdrowotną.

– Poprawa jakości produktów i procesów, partnerska współpraca z dostawcami oraz innowacyjność są jednymi z priorytetów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Projekty związane z ulepszeniem bazy surowcowej wokół zakładu w Wąsoszu oraz opracowaniem nowatorskich produktów kiszonych to działania realizowane w ścisłej współpracy z sektorem nauki, partnerami merytorycznymi oraz rolnikami. Dodatkowe finansowanie ze środków unijnych pozwala nam prowadzić prace badawczo-rozwojowe w większym zakresie oraz w efekcie opracowywać innowacje na skalę co najmniej europejską – mówi Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Wspieranie nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz rozwój zrównoważonego rolnictwa to działania wyróżnione w ogłoszonej przez Maspex strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt kolibra”. Maspex deklaruje w niej m.in., że na inwestycje w innowacje będzie przeznaczać minimum 4 proc. przychodów osiągniętych w poprzednim roku budżetowym. Efektem tych założeń jest m.in. zaangażowanie w dwa wymienione projekty badawczo-rozwojowe. Projekt „Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych” finansowany jest w ramach programu „Inteligentny rozwój” na lata 2014–2020, oś Wsparcia prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach konkursu NCBR: „Szybka ścieżka”. Projekt „Wpływ szczepów starterowych bakterii kwasu mlekowego na jakość i właściwości prozdrowotne produktów owocowo-warzywnych” realizowany jest w ramach finansowania z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: 1. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Więcej o projektach podejmowanych przez Grupę Maspex w ramach strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie: www.maspex.com.

Materiał powstał we współpracy z Centrum Inteligentnego Rozwoju

Projekt zakłada wprowadzenie nowej odmiany ogórka i zmianę procesu kiszenia.

Od wielu lat polscy producenci ogórków kiszonych zmagają się z problemem braku odmiany ogórka gruntowego, która spełniałaby zarówno oczekiwania rolników, jak i branży przetwórczej. Stosowana technologia uprawy nie pozwala na osiągnięcie zadowalającej opłacalności produkcji, co skutkuje niewystarczającym zainteresowaniem rolników tego typu uprawami i negatywnie wpływa na cechy ogórka. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc projekt badawczo-naukowy współrealizowany przez należącą do Grupy Maspex firmę Fruktus Agros Nova. Celem projektu jest stworzenie stabilnej bazy surowca dopasowanego do potrzeb posiadanej technologii kiszenia oraz pokrycie zapotrzebowania na odmianę ogórka przeznaczoną do procesu kiszenia.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Innowacje
AbramsX na AUSA 2022
Innowacje
Amerykanie mają pomysł, jak oślepić wroga. Inteligentna mgła
Innowacje
Domy z plastiku. Amerykańska firma zamienia śmieci w budulec
Innowacje
Polskie innowacje i startupy promowane w Paryżu
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Innowacje
Pożegnanie z armatą. Ruszył laserowy wyścig zbrojeń
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?